Hør eksempler på motorvej med og uden støjreduktion.

Her kan du høre virkningen af en støjskærm og en støjreducerende asfaltbelægning.

Du starter ved at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Godt at vide