Vejbelægningens alder har indflydelse på, hvor meget bilerne støjer - jo ældre belægning, desto mere støj.

Vejbelægningens type og beskaffenhed kan have indflydelse på hvor meget de enkelte biler støjer. Virkningen bedømmes ved sammenligning med en referencebelægning (oftest af typen SMA 11). Støjreducerende belægning giver selvsagt mindre støj end referenceasfalt, men belægningens alder har også indflydelse på støjen. Jo ældre vejbelægningen er, jo mere støj kommer der fra bilerne.

Her kan du høre hvordan en referencebelægning, der er 7 år gammel og en tilsvarende belægning, der er 17 år gammel, lyder i forhold til en ny belægning (referencebelægning SMA 11).

Før du starter, skal du tage hovedtelefoner på, som er forbundet til computeren. Husk at vælge rigtig kanal til henholdsvis venstre og højre øre.

Du starter ved at trykke på knapperne for at vælge mellem de forskellige muligheder.

Under afspilning kan du skifte frit mellem de forskellige lydfiler. Lydstyrken bør ikke justeres, hvis du i forvejen har indstillet lydstyrkeniveauet.

Vejdirektoratet logo
Auraliseringerne er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet.