Fejl på HVAC anlæg kan medføre ressourcemæssige og økonomiske omkostninger for boligforeningen, kommunen eller private ejere. Inden I ringer efter hjælp, kan I med fordel selv forsøge at finde fejlen på anlægget først. 

Fejl på køle- og frostanlæg, aircondition og varmepumper, også kaldet HVAC anlæg, kan medføre både ressourcemæssige og økonomiske omkostninger. Vi har samlet gode råd for begyndere i boligbyggeri og offentlige institutioner til gør-det-selv fejlfinding på køle- og klimanlæg. Vi gennemgår de typiske fejl og løsningsmuligheder. 

1. Er der liv i kølelægget? 

  • Hvis der er kontrollamper eller display der lyser, så er der strøm på. Ellers check hovedafbryderen.
  • Undersøg om HPFI relæet (fejlstrømsafbryder) er slået fra, eller sikringerne er gået.
  • Større køleanlæg har 2 pressostater (lav- & højtryk), der kan slå kompressoren fra. Hvis en af disse slår fra, er der tegn på fejl i kølekredsløbet. Det kan I ikke selv gøre noget ved, og det er vigtigt, at i ringer til en kølemontør.

2. Er der mangel på kølemiddel?

  • Start anlægget – kompressoren og ventilatorer kører, men der er stadig ingen køling. 
  • Check om der er kølemiddel på anlægget – hvis der er mange bobler i skueglasset, så mangler der sandsynligvis kølemiddel, ring efter en kølemontør.

3. Er der slitage og tilstopning?

  • Check om filtre (i kanalerne) eller varmevekslere (luft) er tilstoppet, rens varmeveksleren eller udskift de tilstoppede filtre. 
  • Fordamperen kan afgive dryppende kondens, hvor afløbet kan tilstoppes af skidt og/eller bakterievækst. Rens afløb og drypbakke.

4. Er der forøget energiforbrug?

Lav kølemiddelfyldning giver både lav kuldeydelse og højt energiforbrug. F.eks. kan 4°C forhøjet kondenseringstemperatur medføre mere end 6% højere energiforbrug.

  • Fordamper setpunkt. Ved for lavt setpunkt fordamper temperaturen. Sæt termostaten til den temperatur, der reelt er behov for. 
  • Forøget energiforbrug ved forhøjet kondenseringstemperatur. Kondenseringstemperaturen kan normalt ikke indstilles, med kan være høj, hvis der ikke er sikret fri lufttilførsel til kondensatoren, eller hvis kondensatoren er tilstoppet. Rens og sørg for sikker luftcirkulation. 4°C forhøjet kondenseringstemperatur kan medføre mere end 6% højere energiforbrug. 

Har disse råd ikke hjulpet på dit problem, skal du ringe efter professionel assistance.