Producerer du produkter eller komponenter i plast? I denne guide får du seks gode overvejelser om miljøpåvirkning af plast, som kan være med til at sikre kvaliteten og levetiden af dit produkt.

Plast har en begrænset holdbarhed, og som producent er det derfor vigtigt at tage stilling til levetiden og kvaliteten af dit produkt, inden du sætter det i produktion. 

Miljøpåvirkning – sådan sikrer du dit produkt

I denne guide sætter vi fokus på, hvordan du kan sikre levetiden og kvaliteten af dit plastprodukt ved at tage stilling til seks områder, som typisk skaber problemer for plastprodukter i forhold til miljøpåvirkning.

Miljø er en af de helt store påvirkninger i forhold til levetiden af plast, og det er derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om både den ønskede levetid og miljøet, da det har stor betydning for, hvordan du skal designe dit materiale.

Allerførst bør du tænke over, hvor plasten skal bruges. Hvilket miljø bliver den udsat for? Hvor længe og hvor meget?

1. Kemikalieresistens 

Hvilke typer af kemikalier udsættes materialet for? Skal det kunne holde til opløsningsmidler, sure eller basiske betingelser? Kemikalier kan nedbryde plasten eller få den til at svulme op, hvilket kan medføre, at produkter ender med nedsat styrke, pasform eller endda brud. 

2. Indendørs eller udendørs brug

Det har stor betydning for designet af produktet, om det skal stå udendørs eller indendørs. Udendørs opbevaring og/eller brug vil medføre stor UV-eksponering, som man skal tage højde for. UV-eksponering kan gøre stor skade på plasten og medføre sprødhed og brud. Dette kan imødekommes ved fx at tilsætte mere UV-spærrer/-absorber, hvis produktet skal anvendes udendørs. 

3. Temperaturcyklusser og fugtpåvirkning

Hvis materialet bliver udsat for høj temperatur eller store temperatursvingninger, kan det have stor påvirkning på materialets fysiske egenskaber. Der kan ske ændringer i elasticiteten, som kan have stor betydning for, hvordan materialet holder i miljøet. Det er også vigtigt at tænke over hvor meget fugt, materialet bliver udsat for. Fugt kan oxidere plasten og derved nedbryde den, hvilket resulterer i en kortere levetid. Nogle plasttyper, fx nylon, kan også suge meget vand til sig. Det ændrer de fysiske egenskaber på produktet, så det måske ikke kan leve op de krav, som man stiller til sit materiale. 

4. Antioxidanter

Nogle plastmaterialer er følsomme over for oxidation af luft, UV og varme, afhængigt af hvilken type plast det er lavet af. Derfor kan det være nødvendigt at tilsætte antioxidanter for at udsætte ældningen af produktet. 

5. Spændingsniveau

Når et materiale udsættes for en konstant statisk kraft – det kan være tryk eller træk - kan der ske koldflydning i materialet. Det gælder især, hvis materialet samtidig udsættes for fugt, temperaturændringer og sollys. Koldflydning betyder, at små revner over lang tid bevæger sig igennem materialet, indtil det knækker. Det efterlader ofte meget fine brudflader. Denne type brud kaldes for klimaforårsaget mekanisk brud.

6. Restspændinger fra støbning

Når plast størkner efter støbning, vil plasten trække sig sammen på grund af fald i temperatur. Sammentrækningen efterlader spændinger i materialet. Derfor skal man designe sit plast i en facon, som kan reducere restspændingerne i emnet. Dette er kritisk, hvis spændingerne i brugstilstanden, medfører, at spændingsniveauet generelt bliver for højt. Disse spændinger kan blive udløst ved påvirkning af miljø som sollys eller temperatursvingninger, hvilket resulterer i, at produktet går i stykker. 

Vær proaktiv og kom problemerne i forkøbet

Hos FORCE Technology har vi stor erfaring med ældning af plast og de medfølgende problematikker. Vi er vant til at arbejde med test af produkter, komponenter og materialer i plast, og vores testfaciliteter omfatter bl.a. accelereret klimatest. Med vores viden og testfaciliteter kan vi rådgive dig om plastens uundgåelige ældning, ligesom vi kan teste dine produkter, før materialet svigter. Det sikrer, at du er på forkant med problemerne og derved kan undgå brud mv.