En overflades ruhed har betydning for, hvordan overfladen ser ud, men også for andre egenskaber. En blank overflade er fx lettere at rengøre, men sværere at male.

Nogle metaloverflader er så blanke, at man kan spejle sig i dem, mens andre er helt matte. Man kan fx typisk ikke spejle sig i en håndvask af stål, mens en termokande af stål kan være helt spejlblank.

Forskellen på de to materialer er, at håndvasken er slebet relativt groft, mens den blanke overflade på termokanden er poleret. Det resulterer i en meget forskellig ruhed af overfladen, som er årsagen til det forskellige udseende. 

Ru overflader har andre egenskaber end blanke

Ud over et forskelligt visuelt udtryk har ruhed afgørende betydning for bl.a. rengørlighed og hygiejne af procesanlæg til medicin eller fødevarer. 

I fødevarebranchen er det ofte et krav, at rustfrit stål skal have en ruhed (Ra-værdi) på mindre end 0,8 mikrometer. I den farmaceutiske branche er der ofte højere krav, hvilket betyder, at ruheden skal være på under 0,3 mikrometer. 

En glat overflade er nemmere at rengøre, og man kan derfor spare nedetid under rengøringsprocessen, men også på både rengøringsmidler og varmt vand eller damp til rengøring. Der er derfor også et bæredygtighedsaspekt i at anvende materialer med den rette overfladekarakteristik. 

Ruheden har ikke kun betydning for hygiejne, men også for fx slid af mekaniske dele. Ru overflader, der gnider mod hinanden, vil generelt slide mere end glatte overflader.

Der er dog også tilfælde, hvor overfladen ikke må være for glat. Fx kan det være svært at få maling eller anden overfladebehandling til at hæfte på en glat overflade. Derfor er det vigtigt at være bevidst om at bruge et materiale med en overfladeruhed, der passer til anvendelsen.

Poleret stål til venstre og stål, der er slebet groft, til højre
På billedet til venstre ses et stykke poleret stål og til højre et stykke stål, der blot er slebet groft. Stykket til venstre er så blankt, at logoet spejler sig i det.

Overfladeruhed kan bestemmes med 3D optisk mikroskopi

Hos FORCE Technology undersøger vi overfladeruhed med 3D optisk mikroskopi, som kan bestemme ruheden med en nøjagtighed på nanometerniveau. Således kan vi afgøre, om et materiale eller en komponent lever op til de ønskede og specificerede egenskaber.
Overfladestrukturer for to stykker stål taget med 3D optisk mikroskopi.
Billeder af overfladestrukturer for de to stykker stål, taget med 3D optisk mikroskop. Højdeprofilerne viser, at det polerede stykke har en meget glat overflade med udsving på højst få hundrede nanometer. Stykket til højre har langt større udsving på nogle mikrometer og dermed en meget mere ru overflade.