Nedbringelse af madspild er en vigtig målsætning, som handler om samfundsøkonomi og opfyldelse af flere af FN’s verdensmål. En række danske fødevarevirksomheder har sat emnet på dagsordenen.

Som mange pointerede på den første madspildsdag, handler det om at reducere produktionsspild og sikre, at langt de fleste producerede fødevarer bliver spist og ikke smidt ud. Der er givet mange gode indspark til, hvordan det skal realiseres. 

Hygiejne i produktionen af fødevarer

Et emne, der desværre var underrepræsenteret i debatten, er proceshygiejne. Utilstrækkelig proceshygiejne leder til ganske betydelige tab af producerede fødevarer.

Fødevarestyrelsens liste over tilbagekald af fødevarer taler sit eget sprog. Her kan man se, at indhold af eksempelvis gær og skimmel i madvarer leder til tilbagetrækning af en række produkter, som er kommet på hylderne i supermarkederne.

Lægger man oveni, at virksomheder også identificerer forurenede fødevarer inden de når markedet, så er der et betragteligt spild. Det spild kan blandt andet ledes tilbage til utilstrækkelig hygiejne under produktionen, hvilket i nogle tilfælde er affødt af mangelfuld specifikation og risikovurdering af produktionsprocesser.

Dokumentation og validering

Vi har oplevet talrige eksempler på, hvor svært det er for fødevarevirksomheder at afsætte og prioritere tilstrækkelig tid til at lave en grundig risikovurdering og validering af nye processer. Det kan handle om alt fra, at behov ikke er tilstrækkeligt afdækket, til at dokumentation og valideringsplaner ikke er opdaterede og at kvalificeringsprocesser springes over eller forceres igennem.

Det er en udfordring at det at sikre bedre produktionshygiejne ikke er et tilstrækkeligt argument til at øge investeringsbudgettet. Fokus ligger i stedet på at øge kapaciteten eller at påvirke andre udgifter i en given retning. Sådan er virkeligheden, og det rapporteres både fra fødevarevirksomheder og udstyrsleverandører.

Løsningen er at indtænke hygiejnisk drift i alle projekter, hvor nye procesanlæg bygges, og hvor nye produkter skal produceres på eksisterende procesanlæg. God hygiejne afhænger af optimalt hygiejnisk design af udstyr og proceslinjer, som igen afhænger af et godt forarbejde med de grundlæggende specifikationer.

Det betyder, at der skal sættes længere tid af i designfasen og måske vælges løsninger, der er dyrere – så ja hygiejnisk design er ofte en dyrere investering, men det betaler sig som regel i længden. Det kræver, at der kan laves beregninger på de samlede omkostninger i proceslevetiden (Total Cost of Ownership - TOC), men det besværliggøres af mangel på relevante værktøjer.  Samtidig kræver det, at et objektivt valg af det rette hygiejniske design bringes højere op på dagsordenen i fødevarevirksomhederne.

Det er et af de emner, som FORCE Technology er i stand til at bistå industrien med. Vi kan alt fra at vurdere det hygiejniske design og teste rengørlighed til at validere installationer og verificere, at der er gjort tilstrækkeligt rent.

Handsker, graf, laboratorie