PPEPP-projektet hjælper virksomheder med at vælge pålidelighedsværktøjer til analyse, simulering og test, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at produktet opnår den rette pålidelighed.

Af Susanne Otto

Hvordan får jeg pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Hvilke tre til fem værktøjer skal jeg vælge for at få mest smæk for skillingen? Dette og en hel række andre ting svarer FORCE Technologys seneste resultatkontraktprojekt inden for pålidelighed på. Projektet hedder PPEPP (Proaktivt Paradigme for Elektroniske Produkters Pålidelighed).

Pålidelighedsstrategi der reducerer time-to-market

PPEPP-projektet går ud på at udvikle et paradigme (dvs. en tænkemåde eller et system af tanker og sammenhænge), der omsætter væsentlige tekniske, ressourcemæssige og økonomiske forudsætninger for et nyt produkt til en optimeret pålidelighedsstrategi- og proces. Paradigmet udvælger og prioriterer de relevante pålidelighedsværktøjer i form af analyser, simuleringer og tests, der hurtigst og mest kosteffektivt sikrer, at produktet opnår den rette pålidelighed. Paradigmet integreres med de udviklingsmodeller, som virksomhederne benytter, hvorved pålideligheden designes ind tidligt i udviklingsforløbet og bliver en del af projektplanen. 

Med resultaterne af projektet bliver virksomhederne i stand til at udvikle produkter med den rette pålidelighed på den kortest mulige tid i forhold til deres individuelle forhold. Dermed sikres tryg markedsintroduktion, reduceret time-to-market og besparelser på ressourcer i forbindelse med uventede fejl.

Effektiv brug af værktøjer

Projektet bygger videre på den række værktøjer som fx levetidsestimering, fejlanalysemetoder på modulniveau og Root Cause Analysis, der er udviklet i samspil med danske virksomheder i det tidligere projekt ’Pålidelig produktudvikling baseret på Physics of Failure’.

Læring og samspil med industrien har vist, at et godt værktøj dog ikke gør arbejdet alene. Man skal også kunne vælge de rette værktøjer til de forskellige opgaver, og man skal frem for alt kunne bruge værktøjerne på en effektiv måde. Derfor har dette projekt til formål - ud fra en systemtankegang - at udvikle nye services og metoder for anvendelse af nye pålidelighedsværktøjer på en systematisk og effektiv måde tilpasset produkt- og kundekrav.

Udviklingen af de nye services baseres i vid udstrækning på indhentet international viden og cases. På nuværende tidspunkt arbejdes der med en gennemgående case med opstilling af sammenhængende pålidelighedsstrategi og optimering af anvendelsen af pålidelighedsværktøjer gennem udviklingsforløbet samt cases inden for kriterier for valg af conformal coating og softwareværktøjer samt skalering mellem intelligent test af komponenter, moduler og systemer.

Få indblik i resultaterne

De første resultater fra projektet blev præsenteret på en konference d. 13. november 2019 i Hørsholm, hvor der også var indlæg fra internationalt anerkendte kapaciteter inden for pålidelighed.