Sådan kommer du i gang med at fastlægge en pålidelighedsstrategi og vælge de rette værktøjer til at udvikle pålidelige elektroniske produkter.

Hvordan får vi pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Hvilke værktøjer skal vi fokusere på for at få mest værdi for pengene? Hvordan implementerer vi værktøjerne mest optimalt? Det er spørgsmål, som mange danske virksomheder stiller sig selv, når de ønsker at optimere kvalitet, produktudviklingsomkostninger og time-to-market for et nyt produkt med elektronik i. 

Nogle virksomheder har den nødvendige viden in-house, mens andre har brug for hjælp – dels til at fastlægge en pålidelighedsstrategi med klare mål i form af ønsket produktlevetid, acceptabel fejlrate eller krav til serviceintervaller, og dels til at afgøre hvilke pålideligheds-værktøjer, der er vigtigst at implementere for at nå målet. Denne viden har FORCE Technology udviklet i resultatkontrakten ”Proaktiv paradigme for elektroniske produkters pålidelighed”.

En vigtig læring er, at den optimale pålidelighedsstrategi med tilhørende værktøjer skal tilpasses det aktuelle produkt og den aktuelle situation. Det skal den, fordi strategi og dermed pålidelighedsværktøjer i høj grad afhænger af en række faktorer så som: det produkt, der skal udvikles, erfaring og kompetencer i virksomheden, produktets applikation, styktal og prisniveau. 

En skarp kravspecifikation er et vigtigt fundament i de fleste pålidelighedsstrategier. Megen tid og mange penge kan spares i udviklingsforløbet, ved at man vælger klare succeskriterier og konkrete procedurer for verifikationen af hvert krav til: 

  • hardware
  • software
  • mekanik
  • levetid
  • brugsmiljø.

Det er FORCE Technologys erfaring, at problemer med pålidelighed og robusthed af et produkt ofte kan henføres til en kravspecifikation, der ikke er tilpasset den aktuelle produktanvendelse eller det aktuelle brugsmiljø og derved ikke indeholder alle relevante parametre. I nogle tilfælde genbruges blot er en kravspecifikation fra et tidligere produkt uden opdatering og hensyntagen til det nye produkt. 

En grundig analyse af det eksisterende materiale i relation til den aktuelle situation for det nye produkt afslører ofte uklarheder på tværs af fagdiscipliner og skaber derigennem risiko for ikke at tage højde for ændrede krav og betingelser. Et review af kravspecifikationen eller en kravspecifikationsworkshop hvad angår software og hardware er effektive værktøjer til at afsløre dette.

En kravspecifikation er et vigtigt udgangspunkt i en pålidelighedsstrategi, men det skal dog nævnes, at det ikke er det eneste værktøj til at sikre pålidelighed og robusthed af nye produkter. Den optimale kombination afhænger, som tidligere nævnt, af den aktuelle situation.

NA Image
Hør, hvorfor det er en god idé at tænke pålidelighed ind i design processen fra starten.