Hent den nye hvidbog om fakta, udfordringer og løsninger for at mindske trafikstøj. Hvidbogen er udarbejdet af Gate 21, Rambøll og FORCE Technology med bidrag fra Kræftens Bekæmpelse. 

Trafikstøj er den værste støjkilde i vores samfund

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer, og støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange steder i Danmark er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra trafikken.

Trafikstøjen påvirker vores helbred og livskvalitet negativt i et omfang, som vi endnu ikke helt kender. Men nye undersøgelser og forskning peger alle i samme retning – det er noget, vi skal tage alvorligt.

1,3 millioner mennesker påvirkes negativt af trafikstøj i Danmark

I Danmark er over 1,3 million mennesker påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. På europæisk plan vurderes det, at næsten 120 millioner personer er påvirket af trafikstøj. WHO har derfor udpeget trafikstøj som det andet største miljøproblem for menneskers helbred i EU – kun overgået af luftforurening.

Hvidbog italesætter problemet og dokumenterer den nyeste viden om trafikstøj

For at handle kræves viden om udfordringer og muligheder. Nyeste viden og forskningsresultater indgår i en ny hvidbog om trafikstøj, som er en gennemgribende revision af hvidbogen fra 2016. Formålet med en fornyelse af hvidbogen er at italesætte problemets omfang via ny viden og sætte fokus på de muligheder, vi som samfund har for at skabe bedre lydmiljøer.