Tilpasning af Automatisk evaluering (AE) metoder skal sikre objektive, standardiserede og hurtigere evalueringer af kompositmaterialer, svejsninger og betonkonstruktioner.

Projektstatus

Hvordan flyttes inspektørers faglige viden til en algoritme, og hvordan valideres det, at computeren kan klare evalueringen?

Aktivitetsstatus

Hvordan flyttes inspektørers faglige viden til en algoritme, og hvordan valideres det, at computeren kan klare evalueringen?

Formål

Aktiviteten fokuserer på tilpasning af AE-metoder til kompositmaterialer, svejsninger og betonkonstruktioner.

Store konstruktioner skal inspiceres for fejl både i produktionen, og når de har været i brug i en given tid. Det kan enten gøres med håndholdt eller automatiseret inspektionsudstyr. Efterfølgende foretager en specialist en manuel evaluering af de opsamlede data. Mængden af data er omfattende, og jo flere indikationer på fejl der findes, jo længere tid skal specialisten bruge på at analysere data.

Med Automatisk evaluering (AE) af komplekse sensordara vil vi gøre evalueringen mere objektiv og standardiseret samt reducere behovet for specialistvurderinger og dermed reducere analysetiden fra dage til minutter. 

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder i produktions-, service- og byggeindustrierne, der arbejder med inspektion og kvalitetskontrol af vindmøller og vedligehold af store infrastrukturer som fx broer.
 
Projektet er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Vindmøllevinger

Artikel

Kan en computer sikre kvalitet af vindmøllevinger?

Softwaremodul skal lære at genkende fejl og kan spare dansk industri for store summer.