Hurtig implementering af nye materialer og overfladeløsninger.

Formål

Fast Track er et samfundspartnerskab, der skal sikre danske virksomheder hurtig adgang til avanceret materialeteknologi i verdensklasse.

Der er én indgang til partnerskabet, hvor relevante virksomheder, GTS-institutter og universiteter samarbejder om at implementere avancerede materialeløsninger med det formål at øge dansk industris konkurrenceevne.

Vi vil også etablere en systematisk model for partnerskaber mellem virksomheder og vidensinstitutioner, så danske virksomheder fremover nemt kan få udviklingshjælp til deres materialeudfordringer. Gennem projektet vil partnerskabet derfor blive udviklet til en decideret industriportal.

HENT OG LÆS DET AFSLUTTENDE CASEKATALOG

Målgruppe

Danske virksomheder, der er udfordrede af for kort levetid hos kritiske komponenter eller hvordan nye materialer kan implementeres i produkterne.

Danske virksomheder, der leder efter inspiration til innovation i deres produkter.

Fremgangsmåde

Vi introducerer en helt ny samarbejdsform med tværorganisatoriske miniprojekter, kaldet fast track-projekter, hvor specialister fra alle involverede parter indgår i opgaveløsningen.

Et ekspertpanel mødes hver måned for at gennemgå de indkomne materialeudfordringer og nedsætte den bedst egnede projektgruppe til at løse problemet. Der er to slags projekttyper: Fast track-projekter og F&U-tracks.

Fast track-projekter varer i max 6 måneder og giver virksomhederne et hurtigt svar på et akut materialeproblem. Ekspertpanelet udarbejder inden opstart et tilbud med mulige løsningsforslag, en tidsramme, nødvendige deltagere og et prisestimat til virksomheden.  F&U-tracks dækker komplekse materialeproblemer fra partnervirksomhederne og løber over en længere tidsperiode.

Match med industriens behov

Fast track-projekterne falder ind under de følgende tre områder, der matcher behovet i dansk industri for at udvikle fremtidens avancerede materialer:
  1. Karakterisering og skadesanalyse
  2. Materialer og overfladeløsninger
  3. Test, modellering og validering

Hent det afsluttende casekatalog og læs mere om projektets resultater

Som afslutning på projektet blev et casekatalog lavet. I det kan du læse mere om projektet og projektets resultater. Du henter kataloget her: Materials Fast Track - Sharing our learnings