Internet of things og smart databehandling skal øge effektiviteten i biomasseanlæg.

Formål

Energiproduktion og -forsyning er et af de vigtigste områder for Smarte Produkter og Internet of Things. I dag er der et uudnyttet potentiale i at bruge digitale teknologier til at optimere effektiviteten, minimere vedligehold og miljøbelastninger og sikre, at drift og vedligehold er i optimal balance.

Dette projekt skal understøtte den danske bioenergiklynge i at udvikle fremtidens effektive og smarte bioenergi med nye metoder og teknologi, der kan øge anlæggenes effektivitet.

Vi vil bl.a. udvikle integreret måle- og sensorteknologi, træning og uddannelse af driftspersonale samt regulerings- og beslutningsstøttesystemer.

Målgruppe

Den primære målgruppe er teknologileverandører og slutbrugere af udstyr til energiproduktion via risteforbrænding af biomasse og affald.

Fremgangsmåde

I tæt samarbejde med målgruppen vil vi udvikle metoder og teknologi indenfor tre områder:
  1. Effektiv drift gennem måling og overvågning
  2. Minimalt vedligehold gennem overvågning af strukturelle belastninger
  3. Optimal drift gennem integrity management og beslutningsstøtte.
Ved at kombinere ydelserne vil målgruppen kunne øge effektiviteten, mindske miljøforhold, forudsige og minimere vedligehold, sænke driftsomkostninger og forbedre levetiden af anlæggene.

Samarbejdspartnere

DI Bioenergi, Innovationsnetværk for Biomasse (INBIOM), Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT), Partnerskab for Termisk Forgasning – og på affaldssiden SAF og DAFONET.

Fagligt samarbejde og videnhjemtagning vil ske med DTU Kemiteknik & Mekanik, Chalmers Universitet i Sverige og TU Graz i Østrig.

Eksempler på konkrete og formaliserede samarbejder er: 
  • Kamerateknologi til at styre og regulere forbrænding med B&W Energy og Euro Therm (2012-2018)
  • Driftsfleksibel NOx-reduktionsteknologi med Dall Energy (2016-2017)
  • Nyt simulatorbaseret kursus: Drift af affaldsforbrændingsanlæg – Niveau 2 med DAFONET (2016-2017).

Deltagere

Vi har etableret en følgegruppe, der bidrager til den konkrete udmøntning af projektet og den detaljerede specifikation af de serviceydelser, vi udvikler:
  • Leverandører: B&W Energy, B&W Vølund, Fokus Energi, Aalborg Energie Technik, Euro Therm, Dall Energy
  • Anlægsejere: Verdo, HOFOR, DONG, Fjernvarme Fyn
  • Centrale aktører: Energinet.dk, Dansk Energi, DI Bioenergi, DAFONET.
Desuden bliver den danske bioenergiklynge løbende inddraget i udviklingsaktiviteterne, f.eks. som aktiv partner, vært for demonstration eller via videnspredningsaktiviteter.