Industriens Kompositlaboratorium (IKL) har til formål at tilføre små og mellemstore virksomheder viden i forhold til kompositmaterialer og deres anvendelighed, bl.a. som erstatning for traditionelle materialer som f.eks. stål, aluminium eller træ.

Hvorfor anvende plastkompositter?

Plastkompositter kan ofte med fordel anvendes frem for traditionelle materialer. En kombination af højere stivhed og styrke betyder, at en komponent fremstillet af kompositmateriale får en væsentligt lavere vægt. 

Samtidig kan materialet anvendes i miljøer, hvor korrosionsproblemer ofte er store, f.eks. i forbindelse med offshore. Med anvendelse af kompositmateriale vil det være muligt at fremstille krumme overflader og komplekse geometrier i et enkelt stykke.

Projektet er afsluttet i 2015, og fortsættes af Industriens Kompositlaboratorium 2016-2018.

Totalleverandør af viden om kompositmaterialer

IKL er industriens totalleverandør i forbindelse med produktudvikling af komponenter, hvor kompositmaterialer kan anvendes eller erstatte traditionelle materialer. Vi kan bidrage med viden inden for:

 • strukturelt design 
 • materialevalg 
 • fremstillingsprocesser 
 • testmetoder.
 • FORCE Technology har stor erfaring med test og analyse af plastkompositter, herunder de polymermaterialer, som bruges til at binde fibrene sammen. Herudover udvikler FORCE Technology NDT-inspektionsudstyr baseret på ultralyd til måling af kompositprodukternes kvalitet, herunder skjulte fejl i materialer, delamineringer, fiberfoldninger og laminatporøsitet.

  Kan du få hjælp fra Industriens Kompositlaboratorium?

  Industriens Kompositlaboratorium er bindeleddet mellem state-of-the-art videninstitutioner og dansk industri. 

  Har din virksomhed overvejelser om, hvorvidt jeres produkter er egnede til en udvikling, hvor traditionelt materiale erstattes af kompositmateriale med fokus på billigere produktionsprocesser, bedre NDT-metoder, nye designmuligheder, optimal materiale- og genanvendelse samt konkurrence- og bæredygtighed, er du velkommen til at læse mere om det aktuelle projekt.