Avanceret kompositteknologi skal sikre konkurrencedygtige produkter i fremstillingsindustrien.

Formål

Formålet med projektet er at etablere en kommerciel platform, der kan rådgive og servicere fremstillingsindustrien inden for alle aspekter af avanceret design, beregning, materialeteknologi, produktion og kvalitetskontrol indenfor kompositområdet.

Avanceret kompositteknologi er en tværfaglig disciplin, hvor udviklingen går stærkt og konkurrencen er hård. Hvis danske virksomheder skal udnytte mulighederne fuldt ud, skal de hurtigt kunne omsætte nye materialer til konkurrencedygtige produkter.

Industriens Kompositlaboratorium (IKL) vil give virksomhederne adgang til både faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovationen. Vi vil udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser inden for bl.a. materialeudvikling, bæredygtige materialer, procesoptimering, karakterisering, substitution, m.fl.

Målgruppe

  • Små og mellemstore virksomheder, der arbejder med højteknologiske løsninger, herunder virksomheder inden for energi og transport, f.eks. bil, fly, rumfart, offshore og maritim
  • Plastindustriens mere end 500 primært små og mellemstore virksomheder
  • Virksomheder, der hidtil har arbejdet med materialer som stål og aluminium.

Fremgangsmåde

Under etableringen af IKL i perioden 2013-2015 viste erfaringerne og det opnåede samarbejde, at virksomhederne har et stort behov for udviklingshjælp inden for en række nye områder knyttet til avanceret kompositproduktion og materialeteknologi. 

Med afsæt i de første erfaringer fra projektet 2013-2015 vil følgende indsatsområder derfor være centrale i projektet:

  • Avanceret og automatiseret kompositfremstilling
  • Avanceret materialeudvikling
  • Erhvervsmæssige barrierer
  • Erhvervsuddannelse gennem øget samarbejde med erhvervsskoler.

Partnere

Af potentielle samarbejdspartnere kan nævnes AAU og DTU, DBI, LORC.

Virksomheder, som kan inddrages i virksomhedsnære udviklingsforløb, er bl.a. HBN-Teknik, Cobham Satcom, Fiberline, LW Windpower, House of Composites, Tuco Marine, Jupiter Group, m.fl.

Videnformidling i samarbejde med relevante innovationsnetværk som Inno-Pro, Offshore Energy, DMN, fagtekniske selskaber, brancheorganisationer, mfl.

Vil du deltage?

Overvejer din virksomhed at erstatte traditionelle materialer med kompositmaterialer? Har I fokus på billigere produktionsprocesser, nye designmuligheder, optimal materiale- og genanvendelse samt konkurrence- og bæredygtighed? Så kontakt Marianne Strange og lad os drøfte et muligt samarbejde.