Nyudviklede tests og dokumentation skal identificere de bedste materialer til meget aggressive miljøer.

Formål

Et stigende antal virksomheder i forskellige brancher, fra energisektoren over kemisk industri til medico- og fødevarebranchen, har brug for materialer, der kan modstå stadig mere udfordrende betingelser. Mange små og mellemstore virksomheder har dog ikke ressourcerne til at identificere de bedre materialer.

Formålet med projektet er at udvikle nye services til kvalifikation og test af materialernes egenskaber i de ekstreme og aggressive miljøer, der udfordrer brancherne i dag og i fremtiden.

Målgruppe

Olie- og gassektoren, kemisk industri, farmaceutisk industri, fødevarebranchen og grøn energi (offshore vindsektoren, cleantech, geotermi og energilagring, brintelektrolyse, 2. generationsbiothanol).

Fremgangsmåde

I samarbejde med de deltagende virksomheder vil vi udvikle vores nye kvalifikations- og testservices. Målet er at identificere nye materialer, der kan holde til aggressive miljøer i de forskellige brancher.

Det kan f.eks. være at få en offshore vindmølle til at klare en udsat placering eller at få et produktionsapparat til at håndtere et bredt spektrum af kemikalier, produkter og processer. De konkrete miljøer kan være stoffer som H2S og CO2, koncentreret saltlage/brine, varm og aggressiv base eller ekstremt havvandsmiljø, men også høje tryk eller temperaturer.

Vil du deltage? 

Har du en lille til mellemstor virksomhed, hvor I har udfordringer med materialer i aggressivt miljø? Så kontakt Troels Mathiesen og lad os drøfte, om jeres problemstilling er egnet til et demonstrationsprojekt med en række materialetest.

Du kan også kontakte Troels Mathiesen og tilmelde dig vores referencegruppe, hvor du bliver opdateret om projektets resultater, inviteret med til temamøder og har mulighed for at diskutere egne problemstillinger.

Du kan læse mere om Materialer i barske miljøer her.