Lavere omkostninger i produktionen af vindmøllefundamenter skal give billigere grøn el.

Formål

Omkostningerne til offshore vindfundamenter udgør 20-30 % af de samlede omkostninger ved at etablere en offshore vindmøllepark. 

Derfor er lavere omkostninger til produktion, opsætning og vedligehold af vindmøllefundamenter essentielt for at producere billigere offshore vindenergi. Jacket-fundamentet til de store offshoremøller er dog kompliceret, fordi knuderne i benenes gitterstruktur kræver mange avancerede og tidskrævende svejsninger.

Formålet med dette projekt er at udvikle en ny knudesamling til et offshore jacket-fundament, der omkostningseffektivt kan både svejses og masseproduceres i Europa. 

En forenklet produktion og en kort, effektiv forsyningskæde vil kunne reducere de samlede omkostninger til fundamentet med ca. 40 %. Det vil samtidig gøre det samfundsøkonomisk attraktivt at udnytte de store vindpotentialer ved vanddybder over 30 meter.

Målgruppe

Energiselskaber for offshore vindmølleparker såsom DONG, Vattenfall og E.ON.

Danske og europæiske underleverandører til offshore vindindustrien, bl.a. stålproducenter, entreprenører og transportfirmaer.

Fremgangsmåde

I samarbejde med projektpartnerne, Siemens Wind Power A/S og Bladt Industries A/S, vil vi udvikle et nyt design af jacket-fundamenter, en omkostningseffektiv knudesvejsning og en proces til masseproduktion af knuderne. 

Derudover indgår fuldskalatest og demonstration af holdbarhed af knudesamlingerne, herunder overfladebehandlingsmetoder mod korrosion.

Udviklingen af knuden til jacket-fundamentet er opdelt i fire hovedaktiviteter:

Design

  • Optimere knudedesign til masseproduktion.

Svejsning

  • Udvikle laser-hybrid-svejsning, så den egner sig til brug i en kompleks knude-produktionslinje.

Produktion

  • Udvikle et automatiseret produktionslinje-koncept, hvor en knude kan produceres til en mere konkurrencedygtig pris i Europa end ved outsourcing.

Test

  • Udføre udmattelsestests på en fuldskala-version af et knudepunkt på Lindoe Component and Structure Testing A/S 
  • Demonstrere korrosionsbeskyttelse, produktivitet og kvalitet samt benchmarke omkostningerne.

Resultaterne af de fire hovedaktiviteter bliver kommercialiseret umiddelbart efter projektafslutning.

Partnere

Siemens Wind Power A/S (overordnet ansvarlig) og Bladt Industries A/S.