Udvikling af bæredygtige produkter og innovative løsninger ved industriel anvendelse af genanvendt plast.

Formål

Projektet bidrager til at udforske, fremme og skabe forudsætninger for industriel anvendelse af genanvendt plast. Vi har etableret et udviklings- og prøvningslaboratorie, ’ResourceLAB’, som er målrettet virksomheder, der vil udforske mulighederne for at genanvende plast fra industri og husholdninger.

Ønsket om at udnytte ressourcerne bedst muligt og fremme genanvendelse er blevet en central politisk målsætning i hele EU. Der fokuseres i stigende grad på at få mest muligt ud af ressourcerne, herunder minimere ressourceforbruget, anvende fornybare ressourcer og genanvende mere og bedre.

ResourceLAB vil give særligt små og mellemstore virksomheder bedre muligheder for at udvikle mere ressourceeffektive produkter og innovative løsninger baseret på genanvendte råvarer.

Målgruppe

Målgruppen for projektet omfatter aktører fra hele plastens værdikæde:
  • Kunder/private labels, som fx supermarkedskæder og komponentleverandører samt designvirksomheder
  • Plastindustrien i Danmark, der består af primært små og mellemstore virksomheder
  • Leverandører af råvarer baseret på genanvendt plast
  • Affaldsbehandlere.

Fremgangsmåde

Aktiviteterne vil sigte mod at understøtte udviklingen af nye produkter og løsninger bl.a. ved at udvikle analysemetoder og opbygge ny og specialiseret viden på området. 

I ResourceLAB gennemfører vi bl.a.:

Analyser af affaldsbaserede plastmaterialer

Hvad kan plasten bruges til? Hvordan nedbrydes den? Hvad sker der, når man blander plasttyper? Hvordan kan man forbedre plastens egenskaber ved hjælp af additiver? Og hvilken betydning har additiver for genanvendelse?

Test- og demonstrationsprojekter

Vi undersøger og afprøver mulighederne for at designe produkter mhp. genanvendelse eller anvende affaldsbaseret plast som råvarer i produktionen. 

Netværksaktiviteter

Vi afholder seminarer, workshops mv. med deltagelse af relevante aktører med henblik på at indsamle og formidle viden om design og industriel anvendelse af genanvendt plast.

Deltagere

ResourceLAB er målrettet virksomheder, der anvender plast i deres produktion/produkter eller arbejder med indsamling, sortering og oparbejdning af plast. Har du lyst til at høre mere om projektet og muligheder for at deltage, er du velkommen til at kontakte os.