Renluftteknologier understøtter udvikling og konkurrencedygtighed i industri, transport- og energisektoren.

Formål

Et øget politisk fokus på reduktion af luftforurening i bl.a. EU, FN og de nye vækstøkonomier såsom Kina stiller fortsat større krav til udvikling af renluftteknologier i bl.a. industri, transport- og energisektoren. 

De skærpede krav skaber behov for teknologi og innovation, der kan understøtte branchernes udvikling af nye løsninger med høj effektivitet, minimale driftsomkostninger og energiforbrug og længst mulig levetid, så virksomhederne står bedst muligt rustet i den internationale konkurrence.

Projektets formål er at etablere en innovationsplatform i samarbejde med aktører fra industri, transport- og energisektoren. Platformen skal skabe et solidt afsæt for teknologisk innovation på området og sikre valid dokumentation til udvikling af renluftteknologier. Det gælder især i forhold til udvikling af nye teknologier, der skal imødekomme fremtidig regulering. 

Målgruppe

Danske producenter, leverandører og brugere af renluftteknologi. 

Fremgangsmåde

Projektet fokuserer på tre områder inden for udvikling, optimering, validering og dokumentation af renluftteknologier:

Designkoncepter. Udvikling af designmetoder og kriterier for materialevalg understøtter, at renluftløsninger kan tilpasses den konkrete applikation og det system, som teknologien skal indgå i. Dette vil bane vejen for bedre proces- og energieffektivitet og øget levetid.

Målemetoder og -teknologier. Udvikling af nye måleteknikker, -systemer og -metoder, der understøtter teknologiudvikling i brancherne, er en central forudsætning for, at brancherne kan udvikle og dokumentere mere effektive teknologier.

Smarte løsninger. Udvikling af ”smarte” renluftløsninger, hvor teknologien understøtter evnen til selvoptimering og bedre tilpasning til de aktuelle driftsforhold. 

For alle aktiviteter gælder, at de udvikles i et tæt samarbejde med relevante målgrupper inden for industri, transport og energibranchen. Ligesom aktiviteterne afstemmes med målgrupperne og de aktører, der er involveret i udviklingsarbejdet.

Partnere

Som afsæt for aktiviteterne har FORCE Technology en tæt kontakt til aktørerne inden for renluftsområdet, såsom Referencelaboratorium for Emissioner til Luften, innovationsnetværkene INNO-MT og TINV, IGAS, IDA Kemi, DALUTEK, Miljøstyrelsens kommende ”Partnerskab for Renluftsteknologi” m.fl.