Nyt undervsiningsmateriale skal opfylde danske virksomheders nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft.

Formål

Teknologiorienterede virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med ”håndværksmæssige” færdigheder, der samtidig har kompetencer til at løse de løbende tekniske udfordringer i produktionen. Behovet for opkvalificering af ufaglærte medarbejdere er bl.a. adresseret i Teknologipagten.

De relevante tekniske uddannelser ved især arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), erhvervsuddannelser (EUV, EUX), professionshøjskoler og erhvervsakademier, mangler uddannelsesmateriale inden for metrologi og måleteknik med det nødvendige faglige niveau til at adressere dette behov.

Projektet tager udgangspunkt i de måletekniske kompetencer ved DFM og FORCE Technology og videreudvikles til undervisningsmateriale målrettet uddannelsesinstitutionerne. Det udviklede materiale stilles frit tilgængeligt via hjemmesiden www.metrologi.dk.

Projektet vil medvirke til at styrke udbuddet af kvalificeret måleteknisk arbejdskraft, som opfylder danske virksomheders nuværende og fremtidige behov for kvalificerede medarbejdere på området.

Målgruppe

Målgrupperne er 

  • Uddannelsesinstitutioner som erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter, maskinmesterskoler, professionshøjskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser.
  • Industri: Dansk produktionsindustri, import-/eksportindustrien og energiindustrien.

Partnere

Projektet gennemføres i samarbejde med DFM. 

Tidligere projektperioder

Undervisning i metrologi er en videreførsel af projektet "Undervisning i Metrologi", der blev gennemført i årene 2016-2018 af FORCE Technology og DFM.