Vi tilbyder kurser i opbygning, implementering og audit af arbejdsmiljøledelsessystemer.

bliv lead auditor i arbejdsmiljø

Tilmeld dig kursusforløbet, der indeholder et tredages auditorkursus (AU200) og opfølges af et tredages fagmodul i arbejdsmiljø (AM300). Du opnår rabat ved samtidig tilmelding.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Arbejdsmiljøledelse sikrer, at virksomheden når sine arbejdsmiljømæssige mål gennem en systematisk tilgang og effektiv planlægning af sin arbejdsmiljømæssige indsats. 

Vi tilbyder desuden kurser, der omhandler lovgivning om arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed, herunder krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, indretning og anvendelse, støj, anvendelse af kemiske stoffer og agenser samt lead auditor kurser i arbejdsmiljø. Du får forståelse for principper i arbejdsmiljøledelse, så du kan medvirke aktivt i opbygningen og driften af et arbejdsmiljøledelsessystem.

Nedenfor kan du se en oversigt over vores kurser i arbejdsmiljøledelse.

Kursusoversigt - arbejdsmiljøledelse.