Vi tilbyder kurser i opbygning, implementering og audit af arbejdsmiljøledelsessystemer.

bliv lead auditor i arbejdsmiljø

Tilmeld dig kursusforløbet, der indeholder et tredages auditorkursus (AU200) og opfølges af et tredages fagmodul i arbejdsmiljø (AM300). Du opnår rabat ved samtidig tilmelding.

Arbejdsmiljøledelse sikrer, at virksomheden når sine arbejdsmiljømæssige mål gennem en systematisk tilgang og effektiv planlægning af sin arbejdsmiljømæssige indsats. 

Vi tilbyder desuden kurser, der omhandler lovgivning om arbejdsmiljø, miljø og sikkerhed, herunder krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, indretning og anvendelse, støj, anvendelse af kemiske stoffer og agenser samt lead auditor kurser i arbejdsmiljø. Du får forståelse for principper i arbejdsmiljøledelse, så du kan medvirke aktivt i opbygningen og driften af et arbejdsmiljøledelsessystem.

Nedenfor kan du se en oversigt over vores kurser i arbejdsmiljøledelse.

kurser arbejdsmiljøledelse ISO 45001
Kursusoversigt - arbejdsmiljøledelse.