Kom godt i gang med arbejdet med den nye standard DS/ISO 45001:2018. Du får en forståelse for de generelle principper i arbejdsmiljøledelse og en gennemgang af kravene i standarden.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset henvender sig til arbejdsmiljø- og systemansvarlige, topledelser og andre med relation til arbejdet med arbejdsmiljø i offentlige og private virksomheder. Kurset er relevant for virksomheder, der planlægge at blive certificerede efter DS/ISO 45001:2018 eller skal i gang med at konvertere fra DS/ OHSAS 18001 til DS/ISO 45001:2018.

Kurset er også relevant for kvalitets- og miljøansvarlige eller -auditorer, der skal have viden om arbejdsmiljøledelsessystemer.

Kursusudbytte

Kurset giver deltagerne forståelse for og indblik i:

 • Formålet med arbejdsmiljøledelse
 • Indhold og opbygningen af standarden, Standardens termer og High level structure
 • Omsætning af kravene i DS/ISO 45001:2018 til operative krav i virksomhedens ledelsessystem
 • Den røde tråd gennem DS/ISO 45001:2018 – Plan-DO-Check-Act – Løbende forbedringer af virksomhedens arbejdsmijø.
 • Dokumenteret information – hvad der skal beskrives, og hvad der kan beskrives i ledelsessystemet.

Forudsætninger for deltagelse

Ingen krævede forudsætninger, men kendskab til ledelsessystemer generelt vil være en fordel.

Indhold

 • Gennemgang af kravene i standarden DS/ISO 45001:2018
 • Plan – Do- Check- Act og ”den røde tråd”
 • Gennemgang af nøglebegreber, herunder:
  • Lederskab og medarbejderinddragelse
  • Risici og muligheder
  • Løbende forbedringer
  • Hændelser, afvigelser og korrigerende handlinger
  • Dokumenteret information 

Kurset vil indeholde undervisning i plenum og gruppearbejde, hvor kursisterne har mulighed for at relatere standardens krav til egen organisation.

Kurset kan med fordel suppleres med kurset Lead auditor i arbejdsmiljø DS/ISO 45001:2018 (AM300).