Kom godt i gang med arbejdet med den nye standard DS/ISO 45001:2018. Du får en forståelse for de generelle principper i arbejdsmiljøledelse og en gennemgang af kravene i standarden. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset henvender sig til arbejdsmiljø- og systemansvarlige, topledelser og andre med relation til arbejdet med arbejdsmiljø i offentlige og private virksomheder. Kurset er relevant for virksomheder, der planlægge at blive certificerede efter DS/ISO 45001:2018.

Kurset er også relevant for dig, som er kvalitets- og miljøansvarlig eller -auditor og skal have viden om arbejdsmiljøledelsessystemer.

Kursusudbytte

Kurset giver dig forståelse for og indblik i formålet med arbejdsmiljøledelse. Du får indblik i standarden DS/ISO 45001:2018 og lærer at omsætte kravene til operative krav i virksomhedens ledelsessystem. Du lærer om løbende forbedringer af virksomhedens arbejdsmiljø og hvordan du dokumenterer det.

Forudsætninger for deltagelse

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ledelsessystemer generelt.

Indhold

 • Gennemgang af kravene i standarden DS/ISO 45001:2018
 • Plan - Do - Check - Act og ”Den røde tråd”
 • Gennemgang af nøglebegreber, herunder:
  • Lederskab og medarbejderinddragelse
  • Risici og muligheder
  • Løbende forbedringer
  • Hændelser, afvigelser og korrigerende handlinger
  • Dokumenteret information

Kurset vil indeholde undervisning i plenum og gruppearbejde, hvor kursisterne har mulighed for at relatere standardens krav til egen organisation.

Kurset kan med fordel suppleres med kurset Lead Auditor Arbejdsmiljø (AM300)