Kom godt i gang med arbejdet med den nye standard DS/ISO 45001:2018. Du får en forståelse for de generelle principper i arbejdsmiljøledelse og en gennemgang af kravene i standarden. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset henvender sig til arbejdsmiljø- og systemansvarlige, topledelser og andre med relation til arbejdet med arbejdsmiljø i offentlige og private virksomheder. Kurset er relevant for virksomheder, der planlægge at blive certificerede efter DS/ISO 45001:2018 eller skal i gang med at konvertere fra DS/ OHSAS 18001 til DS/ISO 45001:2018.

Kurset er også relevant for dig, som er kvalitets- og miljøansvarlig eller -auditor og skal have viden om arbejdsmiljøledelsessystemer.

Kursusudbytte

Kurset giver dig forståelse for og indblik i formålet med arbejdsmiljøledelse. Du får indblik i standarden DS/ISO 45001:2018 og lærer at omsætte kravene til operative krav i virksomhedens ledelsessystem. Du lærer om løbende forbedringer af virksomhedens arbejdsmiljø og hvordan du dokumenterer det.

Forudsætninger for deltagelse

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ledelsessystemer generelt.

Indhold

 • Gennemgang af kravene i standarden DS/ISO 45001:2018
 • Plan - Do - Check - Act og ”Den røde tråd”
 • Gennemgang af nøglebegreber, herunder:
  • Lederskab og medarbejderinddragelse
  • Risici og muligheder
  • Løbende forbedringer
  • Hændelser, afvigelser og korrigerende handlinger
  • Dokumenteret information

Kurset vil indeholde undervisning i plenum og gruppearbejde, hvor kursisterne har mulighed for at relatere standardens krav til egen organisation.

Kurset kan med fordel suppleres med kurset Lead Auditor Arbejdsmiljø (AM300)

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.

Ny arbejdsmiljøstandard ISO 45001

Den nye internationale standard DS/ ISO 45001:2018 blev godkendt i marts 2018. Standarden bygger på den samme fælles struktur som ISO 9001 og ISO 14001 og erstatter den nuværende OHSAS 18001 arbejdsmiljøstandard. Hvis du er certificeret efter OHSAS 18001, skal du derfor senest tre år efter udgivelsen af DS/ ISO 45001 konvertere dit arbejdsmiljøledelsessystem til denne nye ISO 45001. Vi tilbyder rådgivning, ligesom vi afholder kurser og gå-hjem-møder om den nye standard, så du har mulighed for at forberede en så smidig og værdiskabende overgang som muligt. 
Jeg tog kurset for at få opdateret min viden om ISO 45001 og arbejdsmiljøsystemer. Den viden har jeg brug for i mit daglige arbejde, når jeg laver intern auditering på tværs af afdelingerne i MHI Vestas. MHI Vestas’ arbejdsmiljøledelsessystem er opbygget, så det relaterer til punkter i kravelementerne i ISO 45001, - herunder fx risikovurdering. Det giver i den grad et godt ledelsesværktøj. Vagn Albertsen / Vestas
På lead auditorkurset har jeg fået ajourført og anvendelig viden om standarden, som gør mig klar og tryg ved at påbegynde arbejdet med at etablere og implementere et ISO 45001-ledelsessystem i Caljan. Alex Cristiensen / Caljan