FORCE Technology udbyder en lang række auditkurser med fokus på bl.a. grundlæggende audittræning, intern og ekstern audit, leverandøraudit og audit efter andre kravspecifikationer.

Vores specialer er auditkurser i henhold til de mest udbredte internationale standarder, herunder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 22000.

Vores undervisere

Kurserne afholdes af FORCE Technologys egne auditorer, der alle har stor og bred erfaring med at gennemføre audits både internt i virksomheden samt eksternt hos leverandører world wide.

Vores auditorer arbejder dagligt med undervisning, rådgivning og audits. De er stærke formidlere med fokus på deltagernes forventninger til kursets gennemførelse og resultat.

Find alle kurserne herunder: