FORCE Technology udbyder en lang række auditkurser med fokus på bl.a. grundlæggende audittræning, intern og ekstern audit, leverandøraudit og audit efter andre kravspecifikationer.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Vores specialer er auditkurser i henhold til de mest udbredte internationale standarder, herunder ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 22000.

Vores undervisere

Kurserne afholdes af FORCE Technologys egne auditorer, der alle har stor og bred erfaring med at gennemføre audits både internt i virksomheden samt eksternt hos leverandører world wide.

Vores auditorer arbejder dagligt med undervisning, rådgivning og audits. De er stærke formidlere med fokus på deltagernes forventninger til kursets gennemførelse og resultat.

Find alle kurserne herunder: