Kursus for dig, der ønsker at mestre teknikker til arbejdsmiljøaudit på et højt niveau, herunder lede et auditteam, med DS/ISO 45001:2018 som platform.

Lead auditor i arbejdsmiljø kurset på 3 dage henvender sig til auditorer, arbejdsmiljøprofessionelle, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer, og som ønsker at få et bevis på de opnåede kvalifikationer.

Kursusudbytte

Kendskab til:

  • Auditering af kravene i DS/ISO 45001:2018
  • Lead auditors roller og ansvar
  • Lead auditors opfølgning efter audit


Viden om og træning i auditprocessen med fokus på:

  • DS/ISO 45001:2018 krav
  • Auditteknikker anvendt til audit af et arbejdsmiljøledelsessystem
  • Lead auditors roller og ansvar
  • Vurdering og rapportering af auditresultater

 Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis og ellers udstedes kursusbevis.

Lead Auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Forudsætninger for deltagelse

For at deltage på Lead Auditor kurset kræver det, at du har:

  • Viden om og kendskab til arbejdsmiljøledelse i henhold til et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem samt til struktur, indhold og krav i DS/ISO 45001:2018
  • Gennemført FORCE Technologys Auditorkursus indenfor de sidste 24 måneder ELLER gennemført et andet FORCE Technology lead auditor kursus indenfor de sidste 5 år
  • Har du andre relevante auditorkompetencer, så kontakt os for en vurdering af, om dine auditorkompetencer kan være adgangsgivende til kurset

Hvis du ikke har de nødvendige kompetencer indenfor arbejdsmiljøledelse kan du med fordel deltage i kurset ISO 45001:2018 Introduktion og tolkning af DS/ISO 45001:2018. Følg linket og læs mere om kurset.

Indhold

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases.