Indføring i metoder til intern auditering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet.

Velegnet for personer med indsigt i miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet, f.eks. opnået gennem deltagelse på kurser i Intern audit af virksomhedens processer, Miljøledelse, Arbejdsmiljøledelse, Dansk miljølovgivning og/eller Dansk Arbejdsmiljølovgivning.

Gennemføres som virksomhedstilpasset kursus og kan fungere som en intern audit. På kurserne kan fokus lægges på miljø eller arbejdsmiljø alternativt både miljø og arbejdsmiljø.

Kursusudbytte

Indføring i metoder til intern auditering af miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystemet.

Kendskab til auditstandarden ISO 19011, ISO 45001 (OHSAS 18001) og
kronesmiley ordningen samt ISO 14001.

Kendskab til auditprocessen:

  • Forberedelse
  • Gennemførelse
  • Rapportering
  • Opfølgning m.v.

Praktisk audit i virksomhed, hvor færdigheder som auditor trænes.

Overblik over det væsentlige i en miljø- og/eller arbejdsmiljøaudit.

Mål

At sætte deltagerne i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere værdiskabende, interne audits.

Indhold

  • Audit efter ISO 19011
  • Ledelsessystemet ISO 45001/(OHSAS 18001) og/eller ISO 14001) som grundlag for intern audit, herunder væsentlige farer og risici / væsentlige miljøforhold som nøgleområder i forbindelse med audit
  • Lovgivningen som nøgleområde i forbindelse med audit
  • Praktisk audit i egen virksomhed.

Undervisningsformen veksler mellem teori, diskussioner og gruppearbejde.