Indføring i metoder til intern auditering af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Velegnet for personer med indsigt i miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet, f.eks. opnået gennem deltagelse på kurser i Intern audit af virksomhedens processer, Miljøledelse, Arbejdsmiljøledelse, Dansk miljølovgivning og/eller Dansk Arbejdsmiljølovgivning.

Gennemføres som virksomhedstilpasset kursus og kan fungere som en intern audit. På kurserne kan fokus lægges på miljø eller arbejdsmiljø alternativt både miljø og arbejdsmiljø.

Kursusudbytte

Indføring i metoder til intern auditering af miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystemet.

Kendskab til auditstandarden ISO 19011, ISO 45001 (OHSAS 18001) og
kronesmiley ordningen samt ISO 14001.

Kendskab til auditprocessen:

  • Forberedelse
  • Gennemførelse
  • Rapportering
  • Opfølgning m.v.

Praktisk audit i virksomhed, hvor færdigheder som auditor trænes.

Overblik over det væsentlige i en miljø- og/eller arbejdsmiljøaudit.

Mål

At sætte deltagerne i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere værdiskabende, interne audits.

Indhold

  • Audit efter ISO 19011
  • Ledelsessystemet ISO 45001/(OHSAS 18001) og/eller ISO 14001) som grundlag for intern audit, herunder væsentlige farer og risici / væsentlige miljøforhold som nøgleområder i forbindelse med audit
  • Lovgivningen som nøgleområde i forbindelse med audit
  • Praktisk audit i egen virksomhed.

Undervisningsformen veksler mellem teori, diskussioner og gruppearbejde.