Kursus for dig, der ønsker at mestre teknikker til miljøaudit på et højt niveau, herunder lede et auditteam, med DS/ISO 14001:2015 som platform.

Lead Auditor i Miljø kurset på 3 dage henvender sig til auditorer, miljøansvarlige, ledere og personer, der arbejder med audit af ledelsessystemer, og som ønsker at få et bevis på de opnåede kvalifikationer.

Kursusudbytte

Kendskab til:

 • Auditering af kravene i DS/EN ISO 14001:2015
 • Lead auditors roller og ansvar
 • Lead auditors opfølgning efter audit  

 

Viden om og træning i auditprocessen med fokus på at:

 • Planlægge en audit ud fra PDCA – hvilke emner, funktioner og processer kan auditeres inden for hvilke krav i ISO 14001
 • Sikre værdiskabende auditbeviser – med henblik på løbende forbedringer i virksomhedens miljøledelsessystem
 • Rapportere auditresultater på en forståelig måde
 • Behandle, vurdere og give tilbagemeldinger på den auditerede virksomheds behandling af afvigelser.

 

Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen. Ved bestået eksamen udstedes eksamensbevis og ellers udstedes kursusbevis. 

Lead Auditor kurset er intensivt og kræver 100% deltagelse, og der må påregnes 1 ½ times egen opfølgning og forberedelse mellem hver kursusdag.

Forudsætninger for deltagelse

For at deltage i Lead auditor kurset kræver det, at du har:

 • Viden om og kendskab til miljøledelse i henhold til et certificeret miljøledelsessystem samt til struktur, indhold og krav i DS/EN ISO 14001:2015.
 • Gennemført FORCE Technologys Auditorkursus indenfor de sidste 24 måneder ELLER gennemført et andet FORCE Technology lead auditor kursus indenfor de sidste 5 år
 • Har du andre relevante auditorkompetencer, så kontakt os for en vurdering af, om dine auditorkompetencer kan være adgangsgivende til kurset.
     

Hvis du ikke har de nødvendige kompetencer indenfor miljøledelse kan du med fordel deltage i kurset  ISO 14001:2015 Introduktion og tolkning. Følg linket og læs mere om kurset.

Indhold

Du kan se vejledende program og evt. andre dokumenter for kurset ved at klikke på "Tilmeld" og derefter "Dokumenter". Tilmelding er ikke nødvendig, for at se programmet.

Kurset gennemføres vekslende mellem teori og praktiske øvelser med gruppearbejde og cases.

 

Underviser

Helle Grønnegaard Lauridsen har fungeret som akkrediteret lead auditor på ISO 14001 og ISO 45001 for FORCE Certification siden 2015.
Har tidligere arbejdet med miljø og arbejdsmiljø som rådgivende konsulent ved autoriserede arbejdsmiljørådgivere.
Helle er uddannet kemiingeniør (B.Sc.Eng.)

Helle kan kontaktes for mere information på hgla@forcetechnology.com