Kom godt i gang med miljøledelse. Du får en forståelse for de generelle principper i miljøledelse og en gennemgang af kravene i standarden. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kurset henvender sig til miljø- og systemansvarlige, topledelsen og andre med relationer til miljøet i private eller offentlige virksomheder, der planlægger at indføre eller allerede har miljøledelse.

Kurset er også velegnet for kvalitets- og arbejdsmiljøauditorer, der skal have viden om miljøledelsessystemet eller offentlige myndigheder, der berører miljøledelse i deres arbejde.

Kursusudbytte

Kurset giver deltagerne forståelse for og indblik i:
 • formålet med miljøledelse
 • de generelle principper i miljøledelse og indholdet og opbygningen af standarden
 • nøglebegreber i ledelsessystemer
 • dokumenteret information - hvad der skal beskrives, og hvad der kan beskrives
 • at omsætte kravene i ISO 14001 til operative krav i virksomhedens miljøledelsessystem
 • High Level Structure - hvordan miljøledelse kan kobles sammen med eksisterende ledelsessystem inden for kvalitet eller arbejdsmiljø

Forudsætninger for deltagelse

Ingen krævede forudsætninger, men kendskab til ledelsessystemer generelt vil være en fordel.

Indhold

 • Plan-Do-Tjek-Act Princippet - og "den røde tråd"
 • Gennemgang af nøglebegreber
 • Gennemgang af DS/EN ISO 14001:2015 standarden – herunder tolkning af krav
 • Eksempler på efterlevelse af krav
 • Gruppearbejde relateret til kursisternes organisationer

Kurset kan med fordel suppleres med kurserne Dansk miljølovgivning
(MIL-10) samt Lead auditor i miljø, (MIL300)