Kom godt i gang med miljøledelse. Du får en forståelse for de generelle principper i miljøledelse og en gennemgang af kravene i standarden.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset henvender sig til miljø- og systemansvarlige, topledelsen og andre med relationer til miljøet i private eller offentlige virksomheder, der planlægger at indføre eller allerede har miljøledelse.

Kurset er også velegnet for kvalitets- og arbejdsmiljøauditorer, der skal have viden om miljøledelsessystemet eller offentlige myndigheder, der berører miljøledelse i deres arbejde.

Kursusudbytte

Kurset giver deltagerne forståelse for og indblik i:
 • formålet med miljøledelse
 • de generelle principper i miljøledelse og indholdet og opbygningen af standarden
 • nøglebegreber i ledelsessystemer
 • dokumenteret information - hvad der skal beskrives, og hvad der kan beskrives
 • at omsætte kravene i ISO 14001 til operative krav i virksomhedens miljøledelsessystem
 • High Level Structure - hvordan miljøledelse kan kobles sammen med eksisterende ledelsessystem inden for kvalitet eller arbejdsmiljø

Forudsætninger for deltagelse

Ingen krævede forudsætninger, men kendskab til ledelsessystemer generelt vil være en fordel.

Indhold

 • Plan-Do-Tjek-Act Princippet - og "den røde tråd"
 • Gennemgang af nøglebegreber
 • Gennemgang af DS/EN ISO 14001:2015 standarden – herunder tolkning af krav
 • Eksempler på efterlevelse af krav
 • Gruppearbejde relateret til kursisternes organisationer

Kurset kan med fordel suppleres med kurserne Dansk miljølovgivning
(MIL-10) samt Lead auditor i miljø, (MIL300).