Ved du om din virksomhed overholder miljølovgivningen? Er I på forkant eller kant med miljølovgivningen? – eller i tvivl?

Kurset ”Dansk miljølovgivning” er målrettet alle personer, der har behov for at få et bedre fundament på lovgivningsområdet i relation til evt. miljøledelse og intern audit, eller ledelsesrepræsentanter, der blot ønsker at være på forkant.

Mål

At give deltagerne:

 • et samlet overblik over dansk miljølovgivning og administrationen heraf 
 • et fundament på lovgivningsområdet i relation til evt. miljøledelse og intern audit

Kursusudbytte

Samlet overblik over dansk miljølovgivning og dets opbygning, herunder:

 • Viden om lovkrav for miljøforhold (opbygning og sammenhæng)
 • Kendskab til praktisk anvendelse og håndhævelse af miljølovgivningen
 • Kendskab til søgning af oplysninger om krav og miljødata på nettet – herunder praktisk øvelse
 • Vurdering af om vilkår/regler er overholdt
 • Metode for sikring af viden om overholdelse i relation til evt. miljøledelse og intern audit

Indhold

Kurset behandler:

 • EU-lovgivning og dansk miljølovgivning (sammenhængen og særregler)
 • Miljømyndigheder og reguleringsprincipper
 • Miljøgodkendelser, tilladelser, påbud og brancheregler
 • Lovkrav til miljøforholdene: vand, jord, luft, støj, affald
 • Hvad er kravene til anvendelse af Bedst Anvendelige Teknik (BAT)
 • Øvelse i søgning på relevante internetadresser

Kurset kan med fordel også suppleres med kurserne:

Intern audit af virksomhedens processer (AU100)
Intern audit af miljø og/eller arbejdsmiljø (MIL19-5)
ISO14001 Introduktion og tolkning af DS/EN ISO 14001 (MIL28)

Medbring: PC´er eller andet, der kan anvendes til søgning. Evt. Standard 14001:2015 (ikke et krav)