Ved du om din virksomhed overholder miljølovgivningen? Er I på forkant eller kant med miljølovgivningen? – eller i tvivl?

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kurset ”Dansk miljølovgivning” er målrettet alle personer, der har behov for at få et bedre fundament på lovgivningsområdet i relation til evt. miljøledelse og intern audit, eller ledelsesrepræsentanter, der blot ønsker at være på forkant.

Mål

At give deltagerne:

 • et samlet overblik over dansk miljølovgivning og administrationen heraf 
 • et fundament på lovgivningsområdet i relation til evt. miljøledelse og intern audit

Kursusudbytte

Samlet overblik over dansk miljølovgivning og dets opbygning, herunder:

 • Viden om lovkrav for miljøforhold (opbygning og sammenhæng)
 • Kendskab til praktisk anvendelse og håndhævelse af miljølovgivningen
 • Kendskab til søgning af oplysninger om krav og miljødata på nettet – herunder praktisk øvelse
 • Vurdering af om vilkår/regler er overholdt
 • Metode for sikring af viden om overholdelse i relation til evt. miljøledelse og intern audit

Indhold

Kurset behandler:

 • EU-lovgivning og dansk miljølovgivning (sammenhængen og særregler)
 • Miljømyndigheder og reguleringsprincipper
 • Miljøgodkendelser, tilladelser, påbud og brancheregler
 • Lovkrav til miljøforholdene: vand, jord, luft, støj, affald
 • Hvad er kravene til anvendelse af Bedst Anvendelige Teknik (BAT)
 • Øvelse i søgning på relevante internetadresser

Kurset kan med fordel også suppleres med kurserne:

Intern audit af virksomhedens processer (AU100)
Intern audit af miljø og/eller arbejdsmiljø (MIL19-5)
ISO14001 Introduktion og tolkning af DS/EN ISO 14001 (MIL28)

Medbring: PC´er eller andet, der kan anvendes til søgning. Evt. Standard 14001:2015 (ikke et krav)