Kurset er for dig, som arbejder med hygiejnisk design i relation til konstruktion, leverance og installation eller på brugersiden med kvalitetssikring, vedligehold og specifikation af krav til leverandører.​

Kursusudbytte

Deltagerne får indsigt i de væsentlige aspekter af hygiejnisk design med udgangspunkt i EU-lovgivning, harmoniserede standarder, guidelines og praktiske eksempler fra fødevareindustriens hverdag.

Målet med kurset er at give deltagerne viden om hygiejnisk design og tilknyttede områder på et niveau, som gør at de kan medvirke til at forbedre udstyr, processer og procedurer i egen virksomhed.

Kurset har konkret fokus på

 • EU-lovgivning i form af Maskindirektivet, harmoniserede standarder fx DS/EN 1672-2+A1:2009
 • Relevante forordninger for fødevare kontaktmaterialer såsom 1935/2004 og 2023/2006 samt hvordan Fødevarestyrelsen arbejder med deres tilsyn
 • Hygiejnisk design inkl. eksempler fra EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) guidelines
 • Kilder til kontaminering i fødevareprocesser og specifikt problemstillinger hidrørende fra mikrobiologisk kontamination
 • Rengøring i praksis med fokus på en risikobaseret tilgang til tilstrækkelig rengøring
Teorien vil blive understøttet af praktiske eksempler og der vil være indlagt gruppearbejde på begge dage. 

Indhold

 • Rammen for hygiejnisk design              
 • Lovgivning, standarder og guidelines
 • Grundlæggende mikrobiologi
 • Hygiejnisk design af åbne systemer
 • Rustfrit stål som konstruktionsmateriale
 • Plast og gummi som konstruktionsmateriale
 • Fødevarekontaktmaterialer
 • Rengøring i praksis
 • Hygiejnisk integration samt validering og verifikation
 • Introduktion til EHEDG, herunder testmetoder

Kurset udbydes også online, simultant med det fysiske kursus eller som til rettet virksomhedskursus fysisk eller on-line. Kontakt os gerne for mere info. 

Undervisere er Alan Friis, Annette Baltzer Larsen samt gæster fra Fødevarestyrelsen og Cleansafe.