Hygiejnisk design er en nødvendighed for opretholdelse af hygiejnen. På kurset kommer vi også omkring biofilm, rengøring samt rengøringsvalidering. 

Kursusudbytte

Hygiejnisk design er god proceshygiejne, når det er tænkt ind i praktisk design. Det vil sige, det er udstyr, der ikke kontaminerer produktet med mikroorganismer, fremmedlegemer, kemiske stoffer eller korrosionsprodukter. Brug af hygiejnisk design både udstyrs- og lokalemæssigt letter rengøringen og dermed opretholdes den høje hygiejne nemmere.

Et godt hygiejnisk design er en helhedsløsning for virksomheden. En løsning, der ofte bliver billigere i sidste ende, idet udstyret har en kortere rengøringstid, og dermed har flere produktionstimer pr. døgn. Udstyret har ofte færre driftsstop samt lavere vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med udstyr med samme funktion, hvor hygiejnisk design ikke er anvendt.

Et udstyr med hygiejnisk design vil ofte have en længere levetid pga. væsentlig mindre korrosion og biokorrosion. Alle disse punkter bør medtages i vurderingen af hvilket udstyr, der er mest hensigtsmæssigt at investere i for virksomheden.
Konstruktionsmæssigt kan der opstå udfordringer, så der må laves kompromisser omkring de hygiejniske designprincipper. Det vigtige er, at virksomheden og det personale, der står for rengøringen, kender til disse kompromisser – så der kan sættes ekstra ind med rengøring, disse steder. Er stederne ikke kendte, bliver der heller ikke taget forholdsregler omkring ekstra opmærksomhed ved rengøringen.

Indhold

Kurset er målrettet udstyrsproducenter og fødevarevirksomheder. Der sættes fokus på hygiejnisk design, men afledte emner som dannelse af biofilm, korrosion og optimering af rengøring er vigtige emner, der også gennemgås på kurset.