Kurset er for dig der arbejder med fødevarekontaktmaterialer og skal vurdere eller dokumentere, at de er lovlige og sikre. Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, love og vejledninger.

Kurset er for dig der arbejder med fødevarekontaktmaterialer og skal vurdere eller dokumentere, at de er lovlige og sikre.
Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, love og vejledninger.

Dette kursus kan også gennemføres som virksomhedskursus. Kontakt os for yderligere information.

Kursusudbytte

Du får forståelse for de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger, og kendskab til relevante lovgivninger og guidelines.

Du får forståelse for anvendte analysemetoder og betingelser og bliver i stand til at vælge relevante analyser og vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer.

Kursusmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en omfattende supplerende dokumentpakke.

Indhold

 • Generelle problemstillinger vedr. migration
 • Introduktion til registrering og egenkontrol
 • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i EU
 • Plast
 • Rustfrit stål og aluminium
 • Gummi og silikone
 • Glas og keramiske materialer
 • Coatings (Teflon/PTFE osv.)
 • Papir og pap
 • Trykfarver
 • Opstilling af analyseprogrammer
 • Vurdering af egnethed
 • Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater

 

Underviser

Jens Sinding har arbejdet med fødevaresikkerhed siden 1996 med fokus på mikrobiologisk fødevaresikkerhed og fødevarekontaktmaterialer blandt andet som laboratoriechef hos Fødevarestyrelsen og har siden 2007 været konsulent, underviser og auditor for FORCE Technology. 
Jens har fungeret som akkrediteret lead auditor på ISO 22000 og ISO 9001 for FORCE Certification siden 2008.

Jens kan kontaktes for mere information på jjs@forcetechnology.com