Kurset er for dig der arbejder med fødevarekontaktmaterialer og skal vurdere eller dokumentere, at de er lovlige og sikre. Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, love og vejledninger.

Kurset er for dig der arbejder med fødevarekontaktmaterialer og skal vurdere eller dokumentere, at de er lovlige og sikre.
Kurset giver en indføring i specifikke problemstillinger, love og vejledninger.

Dette kursus kan også gennemføres som virksomhedskursus. Kontakt os for yderligere information.

Kursusudbytte

Deltagerne får forståelse for de generelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger, og kendskab til relevante lovgivninger og guidelines.

Du får forståelse for anvendte analysemetoder og betingelser og bliver i stand til at vælge relevante analyser og vurdere, hvorvidt overensstemmelseserklæringer, certifikater og analyseresultater er relevante.

Undervisningen er udformet som en generel introduktion med efterfølgende gennemgang af specifikke risici, regler, vejledninger, analyseparametre og cases for forskellige materialer.

Kursistmappen indeholder vejledninger og skabeloner til bl.a. overensstemmelseserklæringer, og alle materialer stilles til rådighed i elektronisk form sammen med en supplerende dokumentpakke.

Indhold

 • Generelle problemstillinger vedr. migration
 • Registrering og egenkontrol
 • Oversigt over EU lovgivningen, samt relevante nationale lovgivninger i EU
 • Plast
 • Rustfrit stål og aluminium
 • Silikone
 • Glas og keramiske materialer
 • Coatings (Teflon/PTFE osv.)
 • Opstilling af analyseprogrammer
 • Vurdering af egnethed
 • Udformning og vurdering af overensstemmelseserklæringer og certifikater