Kurset er for dig, som arbejder med hygiejnisk design i relation til konstruktion, leverance og installation eller på brugersiden med kvalitetssikring, vedligehold og specifikation af krav til leverandører.​

Kursusudbytte

Deltagerne får indsigt i de væsentlige aspekter af hygiejnisk design med udgangspunkt i EU-lovgivning, harmoniserede standarder, guidelines og praktiske eksempler fra fødevareindustriens hverdag.

Målet med kurset er at give deltagerne viden om hygiejnisk design og tilknyttede områder på et niveau, som gør at de kan medvirke til at forbedre udstyr, processer og procedurer i egen virksomhed.

Kurset har konkret fokus på

 • EU-lovgivning i form af Maskindirektivet, standarder fx DS/EN 1672-2:2020 og relevante forordninger for fødevarekontaktmaterialer 1935/2004 og 2023/2006.
 • Fødevarestyrelsens arbejde med fødevarekontaktmaterialer.
 • Metodikker til risikovurdering og afklaring af krav mellem kunde og leverandør efter nye principper fra standarder og guidelines.
 • Hygiejnisk design inkl. eksempler fra EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) guidelines.
 • Kilder til kontaminering i fødevareprocesser og specifikt problemstillinger hidrørende fra mikrobiologisk kontamination
 • Rengøring i praksis med fokus på en risikobaseret tilgang til tilstrækkelig rengøring og metoder til validering.
Teorien vil blive understøttet af praktiske eksempler og der vil være indlagt gruppearbejde på begge dage. 

Indhold

 • Rammen for hygiejnisk design              
 • Lovgivning, standarder og guidelines
 • Grundlæggende mikrobiologi
 • Fødevarekontaktmaterialer ( rustfrit stål, plast og gummi )
 • Hygiejnisk design af åbne og lukkede systemer
 • Risikovurdering i praksis baseret DS/EN 1672-2:2020 og GFSI
 • Rengøring i praksis
 • Hygiejnisk integration 
 • Rengøringsvalidering
 • Introduktion til EHEDG, herunder testmetoder

Kurset udbydes også online, simultant med det fysiske kursus eller som til rettet virksomhedskursus fysisk eller on-line. Kontakt os gerne for mere info. 

Undervisere

Alan Friis er EHEDG authorized evaluation officer og har arbejdet med hygiejnisk design siden 1998 på DTU, som selvstændig konsulent og siden 2020 som senior teamleder i FORCE Technology.
 
Alan kan kontaktes for mere information på alfr@forcetechnology.com
 

Annette Baltzer Larsen har arbejdet med emnerne indenfor hygiejne i fødevarebranchen siden 1997 først i mejeriproduktion og siden 2008 som både konsulent og underviser for FORCE Technology.

Annette kan kontaktes for mere information på abl@forcetechnology.com

Kim Pedersen fra Cleansafe har arbejdet med rengøring i fødevareindustrien i en menneskealder og bidrager med et praktisk syn på rengøringen.
 
Camilla Mørkhøj fra Fødevarestyrelsen er national kontaktperson for EU regulering omkring fødevarekontaktmaterialer og bidrager med en praktisk vinkel på fødevarestyrelsens krav i forbindelse med tilsyn.

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.