Hygiejnisk design er en nødvendighed for opretholdelse af hygiejnen i produktionsudstyret. På kurset kommer vi også omkring biofilm, rengøring samt rengøringsvalidering og -verificering. Kurset er målrettet fødevarevirksomheder. Dette kursus kan også gennemføres virtuelt. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Hygiejnisk design er nødvendigt for opretholdelse af høj hygiejne i produktionsudstyr.

Kursusudbytte

Hygiejnisk design er god proceshygiejne, når det er tænkt ind i praktisk design. Det vil sige, det er udstyr, der ikke kontaminerer produktet med mikroorganismer, fremmedlegemer, kemiske stoffer eller korrosionsprodukter.

Brug af hygiejnisk design både udstyrs- og lokalemæssigt letter rengøringen og dermed opretholdes den høje hygiejne nemmere.

Et godt hygiejnisk design er en helhedsløsning for virksomheden. En løsning, der ofte bliver billigere i sidste ende, idet udstyret har en kortere rengøringstid, og dermed har flere produktionstimer pr. døgn.

Udstyret har ofte færre driftsstop samt lavere vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med udstyr med samme funktion, hvor hygiejnisk design ikke er anvendt.

Et udstyr med hygiejnisk design vil ofte have en længere levetid pga. væsentlig mindre korrosion og biokorrosion.

Alle disse punkter bør medtages i vurderingen af hvilket udstyr, der er mest hen-sigtsmæssigt at investere i for virksomheden.

Konstruktionsmæssigt kan der opstå udfordringer, så der må laves kompromisser omkring de hygiejniske design principper. Det vigtige er, at virksomheden og det personale, der står for rengøringen, kender til disse kompromisser – så der kan sættes ekstra ind med rengøring, disse steder. Er stederne ikke kendte, bliver der heller ikke taget forholdsregler omkring ekstra opmærksomhed ved rengøringen.

Indhold

Der sættes fokus på hygiejnisk design, men afledte emner som dannelse af biofilm, korrosion og optimering af rengøring er vigtige emner, der også gen-nemgås på kurset.

 

Underviser

Annette Baltzer Larsen har arbejdet med emnerne indenfor hygiejne i fødevarebranchen siden 1997 først i mejeriproduktion og siden 2008 som både konsulent og underviser for FORCE Technology.

Annette kan kontaktes for mere information på abl@forcetechnology.com

Virtuelt kursus

Dette kursus kan gennemføres virtuelt.

Kontakt os for at høre om mulighederne.