Kurset er for dig, som arbejder med/er certificeret i henhold til, eller forventer at blive certificeret efter den nye ISO 22000:2018 eller FSSC 22000.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Kursusudbytte

Deltagerne får indsigt i fødevaresikkerhedsledelse med udgangspunkt i ISO 22000:2018 og FSSC 22000 vers. 5. 

ISO 22000:2018

Kurset har fokus på hele standarden, og vi vil gennemgå

 • de kravelementer, som ligger til grund for ISO 22000 standarden High-Level Structure
 • de nye ændringer som er baserede på HACCP systemet (fastlæggelse af basisprogrammer og anvendelse af de tekniske standarder (PRP og OPRP/CCP)  
 • validering og verifikation af virksomhedens processer
 • afvigelseshåndtering
 • åsagsanalysen for at sikre læring og værdi.

FSSC 22000 vers. 5:

 • Anvendelsen af risikofaktoranalyse til identifikation af kritiske kontrolpunkter (HACCP, TACCP, VACCP).

Vi vil gennemgå teorien ud fra praktiske eksempler. Målet med kurset er, at deltagerne får et grundlæggende kendskab til fødevaresikkerhedsledelse, der kan anvendes i systemer opbygget efter HACCP principperne, og FOOD defence (TACCP) FOOD Fraud (VACCP).

Indhold

 • High-Level Structure.
 • Krav til ledelsen, herunder krisehåndtering
 • Introduktion til HACCP, TACCP, VACCP
 • HACCP-, TACCP-, VACCP-team
 • Procesflow
 • Fastlæggelse af basis programmer/tekniske standarder
 • Risikofaktoranalyse, TACCP- og VACCP analyse
 • Afvigelseshåndtering/årsagsanalyse og læring
 • Validering og verifikation
 • Global Food Safety Initiative (GFSI)

Kurset afholdes også som et virksomhedstilpasset kursus og kan om ønsket baseres på ISO 22000:2018 og de tekniske standarder, FSSC 22000 vers. 5 eller fødevarevirksomheder, som er ISO 9001:2015 certificerede.

Kursusdatoer:
15. og 16. januar 2020
29. og 30. september 2020