Siden 1. februar 2005 har det i henhold til Arbejdstilsynets bkg. nr. 908 af 27. september 2005 været lovpligtigt for alle, der arbejder med svejsning og termisk skæring, at gennemgå en § 17-uddannelse, som omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Instruktøruddannelsen muliggør, at produktionsskolerne, landbrugsskolerne samt andre institutioner selv kan forestå §17-uddannelserne.