Siden 1. februar 2005 har det i henhold til Arbejdstilsynets bkg. nr. 908 af 27. september 2005 været lovpligtigt for alle, der arbejder med svejsning og termisk skæring, at gennemgå en § 17-uddannelse, som omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed.

Instruktøruddannelsen muliggør, at produktionsskolerne, landbrugsskolerne samt andre institutioner selv kan forestå §17-uddannelserne.