§17 instruktør - lær om forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Siden 2005 har det været lovpligtigt, at alle som arbejder med svejsning og termisk skæring i stål skal have en §17-uddannelse, der omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015.

Instruktøruddannelsen muliggør, at produktionsskolerne, landbrugsskolerne samt andre institutioner selv kan forestå §17-uddannelserne efter fremsendelse af ansøgning af uddannelseplan til Kontor for Videngrundlag hos Arbejdstilsynet og materiale og vejledning hertil er en del af kurset.

Kurset omfatter de arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Krav til kvalifikationer

Underviseren

Underviseren skal iflg. §14 i AMU-bekendtgørelsen mindst have flg. kvalifikationer:

  • Kvalifikationer, som normalt inden for deres faglige område svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt ved ansættelsen herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring.
  • Pædagogisk diplomuddannelse, pædagogikum eller tilsvarende (se AMU bekendtgørelsen for specifikke krav til erfaring).

Uddannelsesstedet

  • Skal godkendes af Arbejdstilsynet til undervisning i Svejsning og termisk skæring i tilknytning hertil, jf. AT Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, §21.

Se yderligere på

AMU Bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191408

Arb.mil.osv.udd.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195012