§17 instruktør - lær om forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Siden 2005 har det været lovpligtigt, at alle som arbejder med svejsning og termisk skæring i stål skal have en §17-uddannelse, der omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015.

Instruktøruddannelsen muliggør, at produktionsskolerne, landbrugsskolerne samt andre institutioner selv kan forestå §17-uddannelserne efter fremsendelse af ansøgning af uddannelseplan til Arbejdsmiljø faglig center hos Arbejdstilsynet. Materiale og vejledning hertil er en del af kurset. Ansøgningen sendes til at@at.dk.  

Kurset omfatter de arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Krav til kvalifikationer

Underviseren

Underviseren skal iflg. §14 i AMU-bekendtgørelsen mindst have flg. kvalifikationer:

  • Kvalifikationer, som normalt inden for deres faglige område svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt ved ansættelsen herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring.
  • Pædagogisk diplomuddannelse, pædagogikum eller tilsvarende (se AMU bekendtgørelsen for specifikke krav til erfaring).

Uddannelsesstedet

  • Skal godkendes af Arbejdstilsynet til undervisning i Svejsning og termisk skæring i tilknytning hertil, jf. AT Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, §21.

Se yderligere på

AMU Bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191408

Arb.mil.osv.udd.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195012