§17 instruktør - lær om forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Siden 2005 har det været lovpligtigt, at alle som arbejder med svejsning og termisk skæring i stål skal have en §17-uddannelse, der omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015.

Instruktøruddannelsen muliggør, at produktionsskolerne, landbrugsskolerne samt andre institutioner selv kan forestå §17-uddannelserne efter fremsendelse af ansøgning af uddannelseplan til Arbejdsmiljø faglig center hos Arbejdstilsynet. Materiale og vejledning hertil er en del af kurset. Ansøgningen sendes til at@at.dk.  

Kurset omfatter de arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav der har betydning ved svejsning og termisk skæring i metal.

Krav til kvalifikationer

Underviseren

Underviseren skal iflg. §14 i AMU-bekendtgørelsen mindst have flg. kvalifikationer:

  • Kvalifikationer, som normalt inden for deres faglige område svarer til erhvervsuddannelsesniveau, samt ved ansættelsen herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring.
  • Pædagogisk diplomuddannelse, pædagogikum eller tilsvarende (se AMU bekendtgørelsen for specifikke krav til erfaring).

Uddannelsesstedet

  • Skal godkendes af Arbejdstilsynet til undervisning i Svejsning og termisk skæring i tilknytning hertil, jf. AT Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, §21.

Se yderligere på

AMU Bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1795

Arb.mil.osv.udd.: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1346