I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer), maskinmester, værkstedsfunktionær (VF), VVS-tekniker, teknisk assistent, gas- og vandmester, kvalitets- og måletekniker og teknonom.

Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk.

Deltagelse forudsætter, at IWT.1, IWT.2, IWT.P og IWT.3 er gennemført.

Indhold

 • Tilsyn og visuel kontrol, herunder kvalitetsbedømmelse af svejsefuger, hæftninger og svejsninger
 • Svejseprocedureprøvning og udarbejdelse af WPS EN ISO 156xx
 • Kvalitetsstyring af svejsearbejdet (DS/EN ISO 3834-serien)
 • NDT kontrol metoder og anvendelse
 • Læsning af svejsesignaturer ifølge EN 22553
 • Modtagekontrol og materialecertifikater efter EN 10204
 • Vurdering af svejsecertifikater, herunder certificering af svejsere efter EN 287, EN ISO 9606, EN 1418 m.fl.
 • Indstilling af svejsere til certificering, forberedelse og overvågning af prøvesvejsning.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Igangsætte reparationsarbejde på basis af kontrolrapporter
 • Udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer, at svejsearbejdet er udført i henhold til produktionsspecifikationerne.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

15 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk