IWT - International Welding Technologist, svejsetekniker uddannelsen er international anerkendt over hele verden. 

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Uddannelsens indhold er fastlagt gennem guidelines udarbejdet i et bredt samarbejde af internationale svejseinstitutter gennem organisationen IIW (International Institute of Welding).

Svejsetekniker uddannelsen findes kun som en efteruddannelse og som overbygning til en tekniker uddannelse.

En svejsetekniker har gennemgået en uddannelse, som gør teknikeren i stand til at varetage svejsekoordineringsopgaver, som er alle de aktiviteter, der skal gennemføres ved kvalitetsstyring af svejsearbejder.