IWT - International Welding Technologist, svejsetekniker uddannelsen er international anerkendt over hele verden. 

Uddannelsens indhold er fastlagt gennem guidelines udarbejdet i et bredt samarbejde af internationale svejseinstitutter gennem organisationen IIW (International Institute of Welding).

Svejsetekniker uddannelsen findes kun som en efteruddannelse og som overbygning til en tekniker uddannelse.

En svejsetekniker har gennemgået en uddannelse, som gør teknikeren i stand til at varetage svejsekoordineringsopgaver, som er alle de aktiviteter, der skal gennemføres ved kvalitetsstyring af svejsearbejder.