Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig de tekniske og praktiske kompetencer til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning i svejseproduktionen. Adgangskravet er en akademi-uddannelse, fx maskintekniker.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer).
Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk. 

Yderligere adgangskrav:
Du skal kunne fremvise dokumentation for praktisk erfaring med svejseprocesserne 111, 131, 135, 136, 141 og 311 og kursusbevis for et §17-kursus (tidligere §26), for at kunne deltage.

Indhold

 • Lysbuesvejseprocesser med og uden beskyttelsesgas, herunder lysbuesvejsning med beklædt elektrode, pulversvejsning, svejsning med MIG/MAG og pulverfyldt rørtråd, TIG- og plasmasvejsning
 • Valg af svejseprocesser og udstyr, mærkning og valg af tilsatsmateriale
 • Valg af fugeformer, herunder svejsesymboler, mål og tolerancer på kant- og stumpsømme
 • Fugetildannelse, herunder flammeskæring, plasmaskæring og anden termisk skæring samt mekanisk fugetildannelse
 • Andre svejseprocesser, herunder gassvejsning, fastfasesvejsning, modstandssvejsning, laser og anden strålesvejsning samt lodning
 • Registrering af svejsedata ved svejseprocedureprøvning efter EN ISO 156xx til lysbuesvejseprocesserne
 • Miljø og sikkerhed ved svejsning
 • Vedligeholdelse af udstyr.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Forstå hovedindholdet i svejseprocedurespecifikationer og være i stand til at udfylde disse med svejseprocesrelaterede data.