I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer), maskinmester, værkstedsfunktionær (VF), VVS-tekniker, teknisk assistent, gas- og vandmester, kvalitets- og måletekniker og teknonom.
Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk.

Indhold

 • Lysbuesvejseprocesser med og uden beskyttelsesgas, herunder lysbuesvejsning med beklædt elektrode, pulversvejsning, svejsning med MIG/MAG og pulverfyldt rørtråd, TIG- og plasmasvejsning
 • Valg af svejseprocesser og udstyr, mærkning og valg af tilsatsmateriale
 • Valg af fugeformer, herunder svejsesymboler, mål og tolerancer på kant- og stumpsømme
 • Fugetildannelse, herunder flammeskæring, plasmaskæring og anden termisk skæring samt mekanisk fugetildannelse
 • Andre svejseprocesser, herunder gassvejsning, fastfasesvejsning, modstandssvejsning, laser og anden strålesvejsning samt lodning
 • Registrering af svejsedata ved svejseprocedureprøvning efter EN ISO 156xx til lysbuesvejseprocesserne
 • Miljø og sikkerhed ved svejsning
 • Vedligeholdelse af udstyr.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Forstå hovedindholdet i svejseprocedurespecifikationer og være i stand til at udfylde disse med svejseprocesrelaterede data.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

17 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk