I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer), maskinmester, værkstedsfunktionær (VF), VVS-tekniker, teknisk assistent, gas- og vandmester, kvalitets- og måletekniker og teknonom.
Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk.

Indhold

  • Fremstilling og prøvning af stål
  • Ståls metallurgi, herunder struktur og egenskaber af metal, stålets legeringselementer med fasediagrammer, varmebehandling af stål, beregninger af varmefordeling ved svejsning (varmecyklen), termisk og termomekanisk behandling, ståls svejsbarhed og sejhedsbegrebet
  • Metallurgiske fejl, herunder varmerevner, udrivningsbrud og koldrevner (hydrogenrevner) samt forholdsregler mod disse fejl. Tab af styrke og sejhed i HAZ
  • Egenskaber og svejsbarhed for stål, herunder normale C- og C-Mn stål, finkornsstål, termomekanisk behandlet stål, højstyrkestål, varmefaste, krybefaste og ildfaste stål, højtlegeret rustfrit stål, såvel duplex som austenitiske stål
  • Korrosion, slid og overfladebehandling
  • Andre materialer som kobber, nikkel, aluminium, titan m.m. og deres legeringer
  • Svejsning af plastmaterialer.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

  • Vælge og vurdere materialer i forbindelse med svejsning og herudfra foreskrive svejsedata og tilsatsmaterialer, som kan opfylde de krav, der er stillet til svejsesamlingen
  • Beregne og vurdere WPS og WPQR efter gældende europæisk standard, således at de stillede krav til styrke, sejhed, hårdhed etc. overholdes i svejsemetal og HAZ.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkning vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

15 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk