I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer), maskinmester, værkstedsfunktionær (VF), VVS-tekniker, teknisk assistent, gas- og vandmester, kvalitets- og måletekniker og teknonom.
 
Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk.

Indhold

  • Grundlæggende styrkebegreber
  • Brudtyper
  • Svejsefejls betydning
  • Statisk dimensionering af svejste samlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
  • Udmattelsespåvirkede svejsesamlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
  • Konstruktionsudformning
  • Orientering om beregning af svejste aluminiumskonstruktioner
  • Dimensionering af trykbærende anlæg efter EN 13445.

Udbytte

Deltagerne får:

  • Grundlag for at kunne planlægge og lede svejsearbejdet, således at de styrkemæssige forudsætninger overholdes
  • Basisviden inden for konstruktionsnormernes beregningsregler, således at dialog med de projekterende kan resultere i hensigtsmæssige konstruktionsudformninger.

Varighed

5 dage