I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til, at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Faglærte inden for jern- og metalindustrien med efterfølgende godkendt teknikeruddannelse som f.eks. maskintekniker (alle linjer), maskinmester, værkstedsfunktionær (VF), VVS-tekniker, teknisk assistent, gas- og vandmester, kvalitets- og måletekniker og teknonom.
 
Deltagerne bør beherske dansk i skrift og tale og kunne læse og forstå engelsk.

Indhold

  • Grundlæggende styrkebegreber
  • Brudtyper
  • Svejsefejls betydning
  • Statisk dimensionering af svejste samlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
  • Udmattelsespåvirkede svejsesamlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
  • Konstruktionsudformning
  • Orientering om beregning af svejste aluminiumskonstruktioner
  • Dimensionering af trykbærende anlæg efter EN 13445.

Udbytte

Deltagerne får:

  • Grundlag for at kunne planlægge og lede svejsearbejdet, således at de styrkemæssige forudsætninger overholdes
  • Basisviden inden for konstruktionsnormernes beregningsregler, således at dialog med de projekterende kan resultere i hensigtsmæssige konstruktionsudformninger.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

5 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk