FORCE Technology har som en del af et stort innovationsprojekt, gjort det lettere og mere overskueligt for alle aktører der har fokus på Power-to-X at navigere i kravene til brintinfrastruktur i Danmark. 

21. september 2023

En fast del af energisystemet

FORCE Technology har i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center og flere andre partnere udarbejdet en ny guideline, som vil gøre det enklere og mere overskueligt for alle der beskæftiger sig med Power-to-X.  Det gælder alt lige fra at engagere sig i udrulningen af rørføring og komponenter til service og transport af grøn brint.  

Variabel grøn strøm fra vind og sol, lagring, fleksibilitet, rør og komponenter er alle eksempler på, hvad der skal være til stede, når brint i fremtiden bliver en forankret del af Danmarks og Europas energisystem. Brinten skal bl.a. bruges til grønne brændsler, og den vil komme fra de store mængder vedvarende energi, der i en ikke så fjern fremtid skal forsyne broderparten af energisystemet. 

Mange er på herrens mark, når vi taler krav til infrastrukturen for brint. Det er svært at navigere i lovgivningen, fx for virksomheder og andre aktører, der skal producere, distribuere og aftage brinten. Det er et problem, for vi har travlt med at nå vores klimamål – og her spiller den grønne brint en afgørende rolle. Derfor har vi valgt at udvikle nogle nationale retningslinjer for området til gavn for hele værdikæden i Danmark – og senere i Europa. Ditte Bilgrav Bangsgaard / Specialist, FORCE Technology

Fælles fodslag for at skabe forståelse og overblik

For at hjælpe omstillingen til mere brint i energisystemet på vej, har en række partnere altså nu udviklet nye retningslinjer for de krav til dokumentation, som den kommende brintinfrastruktur kræver.. 

”Mange er på herrens mark, når vi taler krav til infrastrukturen for brint. Det er svært at navigere i lovgivningen, fx for virksomheder og andre aktører, der skal producere, distribuere og aftage brinten. Det er et problem, for vi har travlt med at nå vores klimamål – og her spiller den grønne brint en afgørende rolle. Derfor har vi valgt at udvikle nogle nationale retningslinjer for området til gavn for hele værdikæden i Danmark – og senere i Europa,” siger Ditte Bilgrav Bangsgaard, specialist i FORCE Technology.

En hjælpende hånd

Ditte har deltaget i arbejdet med de nye retningslinjer for brintinfrastruktur i et innovationsprojekt under det sydjyske erhvervsfyrtårn. Det er blot én ud af flere indsatser i Danmark med fokus på projektudvikling af teknologier og services til den grønne omstilling.

Retningslinjerne skal både hjælpe parterne i innovationsprojektet og andre europæiske virksomheder og myndigheder på vej i arbejdet med den grønne brints vej rundt i energisystemet.

Vi vil gerne sætte vores nye guideline i spil, så alle med fokus på brint og Power-to-X ved, hvordan man i dag skal evaluere komponenter til anvendelse af ren brint; altså, test til kontrol af, om komponenter er egnede til brint. Innovationsprojektet kan hjælpe branchen til at navigere i den nuværende lovgivnings relation til konkrete test. Emil Christensen / Projektingeniør, Dansk Gasteknisk Center

Krav til flowmålere

FORCE Technology og Dansk Gasteknisk Center har ledet innovationsprojektet, der også har involveret Energinet, Evida, Everfuel, AVK International, Elster-Instromet, svenske Euromekanik, Fluoroseal, tyske Honeywell og RMA, Siemens Gamesa Renewable Energy, MS-Flowtechnic og Sikkerhedsstyrelsen.

De nye retningslinjer er baseret på en gennemgang af tilgængelige standarder og guidelines til både brint og naturgas for at vurdere relevante dokumentationskrav til forskellige komponenter til fremtidens brintinfrastruktur; ventiler, flowmålere, sensorer, materialer til rør og produkter i den eksisterende energi-infrastruktur, der kan bruges på ny med en opgradering til brint. Slutproduktet er en guideline, der i praksis kan hjælpe aktører med fokus på brint, når de skal orientere sig i lovgivning indenfor området.”Vi vil gerne sætte vores nye guideline i spil, så alle med fokus på brint og Power-to-X ved, hvordan man i dag skal evaluere komponenter til anvendelse af ren brint; altså, test til kontrol af, om komponenter er egnede til brint. Innovationsprojektet kan hjælpe branchen til at navigere i den nuværende lovgivnings relation til konkrete test,” siger Emil Christensen, projektingeniør ved Dansk Gasteknisk Center.

Det skal bygges rigtigt

De danske projektpartnere har haft dialog med svenske og tyske aktører i markedet for brintinfrastruktur. Afsættet har været en af Frøslev-Egtved-rørledningerne, der ligger i Sydjylland, og som er en interessant case i forhold til mulig fremtidig eksport af grøn brint til det tyske marked.

”Europa og resten af verden får brug for enorme mængder grøn brint til grønne omstilling; især når det gælder den tunge transport. Infrastrukturen er derfor helt afgørende – også mellem de enkelte lande – og derfor skal lovgivning, sikkerhed, standarder og meget andet være på plads, når vi skal opskalere. Vi skal bygge tingene ordentligt, og det kan den nationale guideline hjælpe branchen godt på vej med,” siger Ditte Bilgrav Bangsgaard.

Om projektet

Innovationsprojektet Dokumentationskrav for brintinfrastruktur i Region Syddanmark begyndte i april 2022 og sluttede ved udgangen af august 2023. Projektet er støttet med 747.000 kroner og er en del af det syddanske erhvervsfyrtårn, der en af flere erhvervsindsatser i danske landsdele med fokus på grøn omstilling.

Erhvervsfyrtårnet involverer en række innovationsprojekter, der alle har modtaget støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Midlerne kommer fra EU’s REACT-program, der skal øge væksten i europæiske virksomheder efter COVID-19.