Coronaen gav svære betingelser i 2020, men FORCE Technology nåede et tilfredsstillende resultat af primær drift på 62 mio. kr. Det er en stigning på 56 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket primært skyldes frasalg af forretningsområder.

28. april 2021

Corona-pandemien gav uventede, vanskelige vilkår og nedgang i indtjeningen i de fleste af FORCE Technologys forretningsområder i 2020. Men det lykkedes at omstille mange aktiviteter og bl.a. øge væksten inden for test af værnemidler. Ultralydssystemet P-scan opnåede samtidig markedsgennembrud i vindmølleindustrien, og ekstraordinære indtægter fra frasalg af Marine Equipment Service, SonoSteam og Microelectronics bidrog også positivt til driftsresultatet.

FORCE Technology kom således ud af 2020 med et positivt resultat af primær drift på 62 mio. kr. Det er en stigning på 56 mio. kr. i forhold til 2019. Koncernens omsætning udgjorde 1.084 mio. kr., hvilket er 184 mio. kr. mindre end i 2019 som følge af frasalgene. Og omsætningen i moderselskabet udgjorde 934 mio. kr. i 2020.  

Nye muligheder

Selvom FORCE Technology står over for endnu et usædvanligt år, hvor coronaen fortsat vil give udfordringer, så giver den særlige situation også nye muligheder, som vi er klar til at gribe, fx inden for digitalisering, sundhed og grøn omstilling.

Arbejdet med at fokusere forretningen har desuden styrket kerneforretningen og øget FORCE Technologys kapital, så vi i de kommende år kan investere yderligere i udvalgte fokusområder, styrke vores position som GTS-institut og stå godt rustet til den vækst, der ligger i vores strategi.

Download Årsrapporten 2020