Hvilke aktører spiller en rolle ift. Power-to-X i Danmark? Hvor langt er vi fra at gøre teknologien markedsklar? Og hvilke behov efterspørges af aktørerne? Det bliver afdækket i en ny analyse, der skaber et overblik over teknologien som forretningsområde i Danmark.

11. oktober 2022

Power-to-X (PtX) får større og større politisk bevågenhed senest med en politisk aftale fra marts 2022. Det skyldes, at Power-to-X kan blive et væsentligt element i at opfylde Danmarks klimamål igennem en grøn omstilling af de dele af industri og transportsektor, der ikke kan elektrificeres.

Konkret handler det om at omdanne overskydende energi fra vindmøller og solcelleanlæg til grønne brændstoffer. Den proces kaldes Power-to-X, og teknologien er blevet endnu mere relevant med energiprisernes himmelflugt.

Men hvor langt er vi fra at gøre Power-to-X til en dansk erhvervssucces? Det bliver afdækket i en ny analyse gennemført blandt 167 aktører, der konkret er involveret i udvikling af Power-to-X i Danmark.

Analysen peger på store forventninger til vækst. Allerede i 2025 forventes der en stigning i omsætningen på 28 pct. og en årlig vækst i medarbejderstaben på 39 pct. Det svarer til, at de 736 medarbejdere, der i dag er beskæftiget med Power-to-X, med udgangen af 2025 vil være vokset til 4.560 medarbejdere. 

Forskning og værdikæde er næsten på plads - nu skal vi accelerere udviklingen

Analysen viser, at vi allerede er godt på vej med at etablere en dansk Power-to-X-værdikæde. Den består af leverandører af grøn strøm, producenter, udviklere samt aktører inden for distribution og afsætning. Det er et godt afsæt for at gøre Power-to-X-teknologier markedsklar og etableret i fuld skala på en økonomisk og bæredygtig måde. 

Endnu en god nyhed fra analysen er, at teknologierne langt hen ad vejen er kendte og meget tæt på at kunne tages i brug. 2 ud af 3 af de adspurgte virksomheder har især fokus på den øvre ende af teknologiudvikling. Blot 11 pct. efterspørger grundforskning.

”Det viser, at der ift. Power-to-X er brug for at kigge på, hvordan vi kommer de sidste lidt besværlige skridt fra forskning til marked. Analysen viser, at vi har brug for mere innovation og mindre forskning. Derfor efterlyser vi i GTS en større prioritering af forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på den del af teknologiudviklingen, der er tæt på markedet”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen. 

Brug for testfaciliteter og ensartede standarder

Analysen peger også på andre forhold, der skal på plads, før Power-to-X kan fungere i praksis i produktions- og distributionsanlæg. Der er bl.a. behov for testfaciliteter til udvikling og dokumentation (mere end 6 ud af 10) – og så er der brug for teknologisk rådgivning om, hvordan teknologierne konkret kan implementeres (tre ud af fire). 

Et andet centralt budskab i analysen er, at der mangler rammevilkår for et nyt Power-to-X-marked. Det står i vejen for den nødvendige skalering og effektivisering. Derfor er der brug for ensartede standarder og regulatorisk praksis i hele landet. Uden en gennemsigtig regulatorisk ramme er det for usikkert for virksomheder at gå fuldt ud ind i det og tilbyde nye produkter på markedet.  

Om analysen

Bag den erhvervsøkonomiske analyse ”Power-to-X - et forretningsområde i fremvækst” står et partnerskab af fire GTS-institutter - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet.

Analysen bidrager med ny viden om de teknologiske udfordringer Danmark står overfor, når ambitionen er, at Power-to-X skal være en central hjørnesten i den grønne omstilling.

Analysen er udarbejdet af Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 101 ud af 167 identificerede Power-to-X-aktører har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. 

Kort om GTS

De syv GTS-institutter er til gavn for dansk erhvervsliv. Kerneopgaven er at skabe de bedste betingelser for, at virksomheder kan implementere ny viden og teknologi og dermed stå stærkt på et globalt marked. Det skaber jobs, vækst og velfærd. GTS hører under Uddannelses- og forskningsministeriet, og godkendelsen giver adgang til en GTS-pulje på finansloven, hvorfra der uddeles cirka 300 mio. kr. om året.

GTS-institutterne er: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Download hele den erhvervsøkonomiske analyse her Power-to-X – et forretningsområde i fremvækst.