Ny analyse slår fast, at der er behov for en national strategi for faciliteter, der kan skabe økosystemer og innovationskraft.

6. juli 2022

Hvis Danmark skal nå at indfri kravene om at nedbringe CO2-udledningen med 70 % i 2030 og klimaneutralitet i 2050 i henhold til Klimaloven, skal der sættes fart på den grønne omstilling. Men vi bliver ikke en førende grøn nation, hvis vi ikke samtidig bliver en førende testnation.

DFiR, Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske råd, har analyseret vindenergisektoren, som ifølge dem er et af de bedste eksempler på, at der er skabt et såkaldt økosystem af testfaciliteter mellem universiteter, virksomheder og GTS-institutter. De giver i fællesskab danske virksomheder adgang til faciliteter, der er nødvendige for at opnå de bedste og hurtigste resultater indenfor forskning, udvikling og test i Danmark.

Et økosystem af faciliteter giver alle aktører fra SMV’er til store markedsledende spillere mulighed for at skabe tillidsfulde relationer, som muliggør samarbejde på tværs af interesser.

DFiR nævner i deres analyse LORC, Lindø Offshore Renewable Center, som et skoleeksempel på en facilitet, hvor det netop er lykkedes at få mange forskellige aktører til at spille sammen, udvikle og blive markedsledende indenfor store offshore vindturbiner.

Derfor opfordrer DFiR til, at der bliver lavet en national strategi for faciliteter, der er koordineret med øremærkede midler til forskning og innovation. Samtidig er det vigtigt med den politiske opbakning, så den grønne omstilling kan overkomme regulatoriske barrierer gennem lovændringer og nye standarder. Det har haft stor betydning for vindenergiens fremdrift og succes.

Læs mere om DFiR´s analyse.