Fire GTS-institutter gør nu fælles front mod de barrierer, der står i vejen for en hurtig grøn omstilling og et dansk erhvervseventyr baseret på Power-to-X.

26. januar 2021

Power-to-X bliver af eksperter, erhvervsliv og politikere opfattet som en af de vigtigste løsninger til at mindske CO2-udledningen ved fx at gøre tung landtransport og skibsfart klimaneutral. Men som det ofte er med ny teknologi, er der er række barrierer for, at den hurtigt kommer ud i markedet og gør en forskel. 

Derfor vil fire GTS-institutter - Alexandra Instituttet, DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologisk Institut – på hver deres ekspertisefelt være med til at fjerne forhindringerne for et dansk Power-to-X-eventyr:

"Danmark har skabt sig en særlig styrkeposition inden for vindmøller. Nu skal vi bruge det som afsæt til at få klimavenlig energi ind i endnu flere sektorer som fx den maritime sektor og transportsektoren, der har svært ved at bidrage nok til den grønne omstilling. Power-to-X vil være driver for flere arbejdspladser, vækst og velstand", siger Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology.

På fælles mission

Den fælles indsats har fokus på hele værdikæden – lige fra elektrolyse baseret på grøn el fra vind og sol til fremstilling af e-fuels og e-kemikalier som metan, metanol og ammoniak til anvendelse i transport, bygninger og industri. Indsatsen skal ses som et udtryk for, at GTS-institutterne tager deres del af ansvaret for, at Danmark når 70 procents-målsætningen.

"Vi arbejder i stigende grad strategisk og missionsbaseret, og er der én fælles mission, som er vigtig i de kommende år og årtier, og som alle væsentlige aktører bakker op om, så er det at få nedbragt CO2-udledningen og få genoprettet klimabalancen. Power-to-X spiller en afgørende rolle, hvis vi vil lykkes med missionen", siger Niels Husted Kjær, CEO i Alexandra Instituttet. 

"Det er en forudsætning for succes, at vi får bygget et velfungerende økosystem op – lige fra vindmølleproducenten til aftageren – så alle led i kæden kender hinanden, har gode relationer og samarbejder. Derfor er der fokus på hele værdikæden i det fælles GTS-projekt", siger Jesper Ditlev, administrerende direktør i DBI.

"GTS-institutterne har særlige forudsætninger for, sammen med virksomheder og universiteter, at sikre en succesfuld implementering af Power-to-X i Danmark og skabe nye arbejdspladser og eksport - specielt i små og mellemstore virksomheder", siger Juan Farré, administrerende direktør i Teknologisk Institut.

Institutternes aktiviteter retter sig især mod tre områder:

Økosystem og videndeling

  • Opstart og drift af en række netværk, der skal sikre, at branchen fra den største til den mindste aktør har den nyeste viden og de rette kompetencer til at lykkes.
  • Analyse- og kortlægningsarbejde af barriererne og de mulige løsninger 
  • Arrangering af international konference 
  • Påvirkning af standarder gennem deltagelse i nationale, europæiske og internationale standardiseringsorganisationer

Kapacitetsopbygning 

  • Opbygning af GTS’ernes kapacitet og viden, så virksomhedernes skiftende behov altid er dækket
  • Koordinering af deltagelse i internationale Power-to-X-relaterede fora 
  • Indhentning af erfaringer fra power-to-x-demonstrationsprojekter i Europa

Demonstrationsaktiviteter

  • Udvikling af virksomhedsnære demonstrationsaktiviteter 
  • Deltagelse i større nationale projekter på tværs af universiteter, virksomheder og to eller flere af GTS-institutterne 
  • Deltagelse i større tværnationale projekter

De fire GTS-institutters konkrete indsats er beskrevet mere indgående i deres individuelle ansøgninger til Resultatkontrakt 2021-24.