FORCE Technology har screenet forbrugerprodukter til børn og gravide for udvalgte stoffer mistænkt for at være hormonforstyrrende for Miljøstyrelsen.

8. januar 2021

Hormonforstyrrende stoffer er problematiske, fordi det er stoffer, der på forskellige måder kan påvirke kroppens egne hormonsystemer. De hormonforstyrrende stoffer er under mistanke for at bidrage til den stigende forekomst af fx misdannede kønsorganer, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes samt påvirkning af hjernens udvikling.

Eftersom fostres og børns organer ikke er færdigudviklede, er de mest sårbare overfor at blive udsat for hormonforstyrrende stoffer. Det er derfor vigtigt at undgå eller begrænse, at børn og gravide udsættes for hormonforstyrrende stoffer.

Forbrugerprodukter til børn og gravide købt både i og udenfor EU

Formålet med screeningen var at kortlægge anvendelsen af udvalgte hormonforstyrrende stoffer og/eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, i produkter, som børn og gravide anvender. Projektet er afgrænset til at screene for seks mistænkte stoffer, som Miljøstyrelsen har udvalgt.

De undersøgte produkter dækker alt fra bideringe og sutter til sokker, sæbebobler og covers til telefoner og iPad/tablets.

78 forbrugerprodukter er udtaget til screeningen, og de fordeler sig sådan: 

  • 37 % er købt via danske hjemmesider (med dansk CVR-nummer) eller i danske butikker
  • 34 % er købt fra EU-lande (ekskl. Danmark), dvs. fx på Amazon.de, men også direkte fra tyske og svenske hjemmesider samt enkelte hjemmesider fra andre EU-lande
  • 29 % er købt fra ikke-EU-lande, dvs. typisk på Amazon.com, Wish.com, eBay.com eller Aliexpress.com.

Der er flest hormonforstyrrende stoffer i produkter købt udenfor EU

Resultatet af screeningen viser, at der i 35 % af produkterne købt online uden for EU var indhold af mistænkte hormonforstyrrende stoffer, mens tallet var 22 % for produkter købt i EU-lande. 14 % af produkterne indkøbt i Danmark viste indhold af hormonforstyrrende stoffer.

Det er derfor en god idé at tjekke, hvilket land, varen du bestiller online, sendes fra. Sendes den fra et EU-land, er du som forbruger beskyttet af EU's kemikalieregler.

Miljøstyrelsens arbejde med kortlægningen af, om stofferne udgør en sundhedsrisiko, fortsætter i 2021.

Du kan læse mere om screeningen for udvalgte hormonforstyrrende stoffer her.