Hvordan bliver man enige om, hvor meget noget lugter? Med FORCE Technologys lugtometer kan du nu kategorisere lugten.

13. oktober 2021

Lugt er ofte en subjektiv vurdering, hvor nogle synes, noget lugter dejligt, og andre synes, det ligefrem stinker. De fleste er dog enige om, at både småkager og pizzaer kan være en dejlig lugt, bare ikke hvis man konstant er udsat for den. Så bliver lugten generende og kan fx give hovedpine og i sidste ende en dårligere livskvalitet, hvis man ikke selv har mulighed for at gøre noget ved den.

Lugtgener kan visualiseres med lugtometer

Hvis du som borger er udsat for ubehagelige og gennemtrængende lugte fra fx virksomheder, kan du rette henvendelse til din kommune og indgive en klage over lugtgenerne.  

For at give fx kommuner og myndigheder en mulighed for objektivt at vurdere, hvor meget noget lugter, har FORCE Technology udviklet et lugtometer. Det er udviklet for at give en fælles referenceramme til at vurdere størrelsesordenen af lugt. 

Lugtometeret visualiserer, hvornår noget lugter meget, og hvornår noget lugter lidt og kan derved bruges i dialogen mellem myndigheder, virksomheder og borgere i de tilfælde, hvor lugt fra omgivelserne påvirker personer uhensigtsmæssigt. 

Fx er lugten fra en svinestald i den højeste ende af skalaen, da langt de fleste kan være enige i, at den lugter dårligt og kan nærmest rive i næsen.

Du kan hente din version af lugtometeret herunder.

Hent lugtometer

Visualiser lugtgener med lugtometeret - Hent din version af lugtometeret her!