Med ny stor testfacilitet udvider FORCE Technology sine tilbud inden for elsikkerhed. I centret kan virksomheder få rådgivning og test, inden de sender deres produkter på markedet.

16. juni 2022

FORCE Technology gør det nu lettere for producenter af elektroniske produkter at leve op til de krav og tekniske standarder, der gælder. Virksomheden har nemlig etableret en ny, stor og moderne testfacilitet. Her kan kunderne få foretaget en lang række forskellige elsikkerhedstest – både de generiske og de mere specifikke.

Test giver forbrugersikkerhed 

Uanset om en virksomhed sælger forbrugerprodukter eller medicinsk udstyr, er det afgørende at leve op til de relevante sikkerhedskrav, når man sender sine produkter på markedet. 

Det skal ganske enkelt være sikkert for forbrugerne at benytte produkterne. For elektronikprodukter er det naturligvis elsikkerheden, der er i højsædet. 

Akkrediterede test sikrer global markedsadgang

Testfaciliteten tester elektroniske produkter, så de overholder danske og internationale standarder. Det giver kunden den nødvendige dokumentation til at gå i markedet med et produkt. Da testrapporterne er internationalt anerkendt, giver de let adgang til det globale marked. 

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK til at foretage test og kalibrering. Derudover er virksomheden såkaldt Certified Body (CB). Som CB testlab og CB certificeringsorgan, kan kunden få CB-certificerede rapporter.

Alt samlet ét sted

Den nye og større testfacilitet råder over det nyeste testudstyr og giver mulighed for en lang række test, så kunden kan få testet alt ét sted – det gælder både elsikkerhedstest og EMC-test.

”Vi udvider hele tiden vores instrumentpark og kompetencer yderligere, så vi kan teste efter endnu flere standarder og flere typer af udstyr”, fortæller Jakob Steensen, Vice President i Product Compliance, FORCE Technology.

Hurtig ekspedition tæt på kunden

En fordel ved at have de mange testmuligheder samlet på ét sted er, at kunden får sine test håndteret af én projektleder. Andre fordele er effektivitet og hastighed: 

Vi kan teste større produkter og flere produkter parallelt, så kunderne kan komme endnu hurtigere til. Endelig kan vi tilbyde test flere steder i landet – så vi er bogstavelig talt tæt på kunden. Jakob Steensen, Vice President / FORCE Technology
Safety lab
Måling af den tilgængelige energi i et kredsløb.
Safety lab
Måling af den tilgængelige energi i et kredsløb og inspektion af dele.
Safety lab
Måling af det maksimale strømforbrug.