Innovationsfonden investerer 23,7 millioner kroner i udviklingen af grønne raketmotorer med FORCE Technology som central samarbejdspartner. 

13. juni 2024

Rumraket-producenten Orbex, med design- og produktionsafdeling i Hvidovre, har fået tilsagn om en investering på 23,7 millioner kroner fra Innovationsfonden. 

Pengene skal bruges til at etablere et ”Green Propulsion Excellence Centre” på matriklen i den københavnske forstad, hvor Orbex skal designe, producere og teste grønne fremdriftssystemer til Orbex’ Prime-raket, der skal sende satellitter i kredsløb om Jorden.

CO2-udslip reduceres markant

Orbex Prime-raketten opsendes fra rumhavnen Sutherland Spaceport i det nordlige Skotland og flyver på grøn energi i form af biobrændstof. Dermed er det muligt at reducere CO2-udslippet fra raketten med 96 procent sammenlignet med tilsvarende løfteraketsystemer, der anvender fossile brændstoffer.

Prime-raketten kan desuden genanvendes og er designet til ikke at efterlade affald i kredsløb om Jorden.

Kvalitetskontrol i verdensklasse

Etableringen og gennemførelsen af ”Green Propulsion Excellence Centre” sker i samarbejde med FORCE Technology og er budgetteret til at koste i alt 45,7 millioner kroner.

FORCE Technology er valgt som udviklingspartner til design og opbygning af et højenergi CT-røntgenanlæg, som skal bidrage til at sikre kvaliteten af de 3D-printede raketmotorer inden opsendelse. Projektet ligger i direkte forlængelse af seks års udviklingsarbejde støttet af det europæiske rumagentur ESA.

Innovationsfonden har vist os tillid med denne investering, som skal tage røntgen-teknologien ud af laboratoriet og etablere et fuldskala-demonstrationsanlæg hos Orbex i Hvidovre. ESA har udtrykt begejstring over, at det nu lykkes at placere et state-of-the-art anlæg på dansk jord, og forventer, at den europæiske rumindustri vil følge projektet med stor interesse. Thomas Aaboe Jensen / Program Manager Space, FORCE Technology

Røntgenteknologi ud af laboratoriet

"Innovationsfonden har vist os tillid med denne investering, som skal tage røntgen-teknologien ud af laboratoriet og etablere et fuldskala-demonstrationsanlæg hos Orbex i Hvidovre. ESA har udtrykt begejstring over, at det nu lykkes at placere et state-of-the-art anlæg på dansk jord, og forventer, at den europæiske rumindustri vil følge projektet med stor interesse," siger Thomas Aaboe Jensen, Program Manager Space, FORCE Technology. 

"Green Propulsion Excellence Centre"-projektet løber frem til maj 2026.